Listeria Management in Salmon Processing Industry

Aquatiq is the main supplier of Hygiene solutions to the Salmon Industry in Europe.

Listeria Management.

Our specializing in this area started back in 1994 after a major recall of smoked salmon from the US market.

Salmon Processing has much of the same challenges as poultry, where the processing areas and equipment are wet 24-7. Biofilm is a major challenge and acts as a protection film for pathogenic bacteria.

In our concept, we supply Hygiene Systems, Chemistry, Projecting and Consultancy. All of these areas must be combined to achieve a safe production over time.

Consult

Our consultants are specialized in finding and eliminating the source. We give training and offer courses to prevent Listeria and other pathogen outbreaks from happening in the future.

Chemistry

We have cleaning chemicals that are designed for the sole purpose of ensuring safe and reliable production.

Hygiene Systems

Our hygiene systems are hygienically designed and made out of the highest quality of stainless steel. When it comes to food production, only the best is acceptable.

CIP Systems

We are specialized in hygienical CIP systems that ensure safe, reliable and efficient production.

About Aquatiq®

Aquatiq® provides complete food safety solutions and expertise to the global food industry, offering a holistic approach that includes consultation, equipment and hygiene systems. Aquatiq offers food safety courses, certifications, audits as well as specialized chemistry for food processing and mechanical industries. Aquatiq does what it takes to ensure the production and distribution of safe food for companies around the world.

Resource personell

Tlf: +47 61 24 70 10

Email: post@aquatiq.com

Food Safety Specialist

Geir Johnsen

Food Safety Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 990 99 358
geir.johnsen@aquatiq.com

Geir Johnsen

Geir er seniorkonsulent i Aquatiq Chemistry.

Spesialkompetanse innen overflaterengjøring, kurs og opplæring for renholdere, samt problemløsning relatert til renhold og hygiene. Geir er utdannet matteknolog. Praktisk erfaring fra ulike næringsmiddelbedrifter og leverandører til næringsmiddelindustrien.

Ta kontakt med Geir hvis du ønsker mer info om kurs, opplæring og bistand relatert til hygiene og renhold.

Geir holder til på vårt kontor i Trondheim.

Food Safety Specialist

Stein Nikolaisen

COO
Aquatiq Sense
+47 906 73 565
stein.nikolaisen@aquatiq.com

Stein Nikolaisen

Kompetanse

Stein har spesialkompetanse innen hygienisk design, hygiene for teknisk avdeling og renhold, inkludert tekniske prosesser og vaskesystemer. Praktisk erfaring fra ulike næringsmiddelbedrifter, og mange årsom reisende konsulent, både i inn- og utland.

Stein leder og deltar i prosjekter hvor det er behov for problemløsning relatert til kontaminering med Listeria eller annen uønsket mikroflora.

Stein er en motivator, og har alltid en sentral posisjon i prosjekter, hvor det er behov for å endre og utvikle virksomhetens lederteam og bedriftskultur.

Lokasjon

Trondheim

MD / Microbiology & Food Safety Specialist

Heidi Camilla Sagen-Ohren

MD / Microbiology & Food Safety Specialist
Aquatiq Sense
+47 482 26 613
heidi.sagen-ohren@aquatiq.com

Heidi Camilla Sagen-Ohren

Om Heidi Camilla

Heidi har spesialkompetanse innen mikrobiologi og regelverk relatert til de fleste næringsmidler, HACCP og revisjons- og prosjektledelse.

Utdannet matteknolog og har en mastergrad i mattrygghet. Praktisk erfaring fra laboratoriebransjen, både som leder og mikrobiologisk fagansvarlig.

Heidi leder og deltar i prosjekter hvor det er behov for problemløsning relatert til kontaminering med Listeria eller annen uønsket mikroflora.

Heidi veileder kunder blant annet med prøvetakingsregimer og vurdering av analyseresultater, og hvordan dette knyttes opp mot bedriftens daglige HACCP-arbeid.

Ta kontakt med Heidi om du har spørsmål eller behov for mikrobiologisk bistand.

Lokasjon

Trondheim

Elvin Bugge

CEO
Aqua Pharma Group
+47 911 01 112
elvin.bugge@aqua-pharma.com

Elvin Bugge

Elvin er CEO i Aqua Pharma Group. Elvin har lang erfaring fra akvakulturindustrien og har utviklet flere innovative metoder for avlusing og gjellebehandling av fisk.

Elvin er hovedaksjonær og grunnlegger av selskapene i Aquatiq.

Han er involvert i de fleste store prosjekter som gjennomføres i regi av selskapene.

Elvin er best kjent for sin kunnskap relatert til forebygging og eliminering av Listeria i produksjonsmiljø og hygienisk design.

Dette gjør at han sitter i faggruppen for utstyr og maskiner til fisk i EHEDG.

Elvin er utdannet kjemiingeniør og holder til på selskapets hovedkontor i Lillehammer.

VÅR EKSPERTISE