Daniel Antonsen

Leder industrirevisjoner / Senior revisjonsleder
Aquatiq Consult
+47 405 55 510
[email protected]

Daniel Antonsen

Daniel er leder industrirevisjoner og senior revisjonsleder (leverandørrevisjoner, internrevisjoner og GAP-analyser (ISO 9001, ISO 14001, ISO/FSSC 22000 og BRCGS Food / Storage & Distribution). Spesialkompetanse innen HACCP, FSSC 2200 og prosessbaserte styringssystemer. Daniel er utdannet matteknolog og har fagbrev som ølbrygger.

Praktisk erfaring fra Mattilsyn, farmasi, kjemi- og prosessproduksjon samt næringsmiddelproduksjon.

Praktisk erfaring fra kvalitetsledelse innen norsk dagligvarehandel, ulike typer næringsmiddelindustri og catering. Bred revisjonserfaring fra leverandørrevisjoner, GAP-analyser og interne revisjoner, spesielt innen meieri.

Ta kontakt med Daniel om du ønsker mer info om revisjon og sertifisering.