Anders Lauritzen

Teknisk Montør
Aquatiq Hygiene Systems
+45 604 08 357
[email protected]

Anders Lauritzen

Kompetanse

Anders er teknisk montør for Aquatiq Hygiene Systems.

Anders jobber med installasjon og service av hygiene systemer.

Lokasjon

Lillehammer