For inquiries please contact,

Stein Nikolaisen

Food Safety Specialist
Aquatiq
+47 906 73 565
[email protected]

Listeria Bekjempelse og kontroll.

Vår spesialisering på dette området startet tilbake i 1994 etter en stor tilbakekalling av røkt laks på det amerikanske markedet.

Lakseprosessering har mye av de samme utfordringene som fjærfe, hvor behandlingsområder og utstyr er våte 24/7. Biofilm er en stor utfordring og fungerer som en beskyttelsesfilm for patogene bakterier.

I vårt konsept leverer vi Hygiene Systemer, Kjemikalier, produksjons utstry, samt kurs og opplæring. Alle disse områdene må kombineres for å oppnå en sikker produksjon over tid.

Behold kontrollen

Aquatiq® kan bistå med å validere, verifisere og forbedre selskapets grunnleggende krav; Vanligvis rutiner knyttet til personlig hygiene, produksjonshygiene, hygienisk design og rengjøring.

Normalt følger vårt arbeid en fire-trinns prosess:

1) Planlegging

Gjennomgang av system og resultater for å avgjøre hvilke rutiner og områder som skal prioriteres.

2) Validering / verifisering

Inngående gjennomgang av utvalgte forutsetninger, med vekt på praktisk implementering.

For eksempel, ved å vurdere rengjøring, observerer vi fullføringen av hele rengjøringsprosessen; overlevering fra produksjon til rengjøring, forberedelse, forspyling, skumdannelse, skylle, desinfeksjon, sluttskylling og tørking opp.

3) Opplæring

Kommunikasjon og trening er viktig for å sikre forbedring. Vi har lang erfaring med å øke kompetansen, gjennom møter og gjennomføring av kurs.

4) Oppfølging

Læring krever god oppfølging. Vi bistår med å bygge opp nye prosedyrer og opplæring for å oppnå en stabil trygg produksjon.

 

About Aquatiq®

Aquatiq® provides complete food safety solutions and expertise to the global food industry, offering a holistic approach that includes consultation, equipment and hygiene systems. Aquatiq offers food safety courses, certifications, audits as well as specialized chemistry for food processing and mechanical industries. Aquatiq does what it takes to ensure the production and distribution of safe food for companies around the world

Hygienisk design