Hygienisk Design av produksjons utstyr

Aquatiq har mange spesialister innen hygienisk design og vi er endel av EHEDG gruppen som setter hygieniske standarder for matindustrien.

For inquiries please contact

Svein Inge Holtesmo

Managing Director
Aquatiq Hygiene Systems
+47 901 60 749

[email protected]

Hygienisk design og Trygg Mat.

Vår spesialisering på dette området startet tilbake i 1994 etter en stor tilbakekalling av røkt laks på det amerikanske markedet.

Lakseprosessering har mye av de samme utfordringene som fjærfe, hvor behandlingsområder og utstyr er våte 24/7. Biofilm er en stor utfordring og fungerer som en beskyttelsesfilm for patogene bakterier.

I vårt konsept leverer vi Hygiene Systemer, Kjemikalier, produksjons utstry, samt kurs og opplæring. Alle disse områdene må kombineres for å oppnå en sikker produksjon over tid.

Trygg Mat Konsept

Bred kunnskap og kompetanse gir oss en unik plattform som hjelper våre kunder til å oppnå stabil og trygg matproduksjon. Ved uventede hendelser kan vi hjelpe med kompetente personer, samt gi opplæring, endre rutiner og tilby utstyr og kjemikalier. Vår tydelige, kundefokuserte tilnærming til mattrygghet har vist seg å være svært unik.

Vi tar mattrygghet seriøst.

Matkonsumet spiller to grunnleggende roller i menneskelig utvikling: ernæring og forebygging av sykdommer. Matbårne sykdommer er sjeldne, men når de oppstår, kan den negative effekten på menneskers helse være betydelig.

Aquatiq® hjelper industrien med å lage komplette mattrygghetskonsepter gjennom hele verdikjeden. Vår kompetanse, kompetente personale og lang erfaring i næringsmiddelindustrien gir Aquatiq® en unik foretningsmodell som skaper verdi for våre kunder.

Pathogen Management

Listeria er en vanlig bakterie som finnes i matbehandlingsmiljøet, særlig i produksjon og pakking av ferdige produkter (RTE), kjøtt-, fisk- og fjærkreindustri.

Miljø- og produktprøvetaking spiller en viktig rolle i å identifisere potensielle problemområder i et matprosessanlegg, avslørende forhold som kan bidra til sluttproduktkontaminering. Regelmessig miljøovervåkning i og rundt produktbehandlingsområdet kan være et effektivt varslingssystem for å identifisere potensielle kilder til Listeria-forurensning i ferdig produkt.

 

About Aquatiq®

Aquatiq® provides complete food safety solutions and expertise to the global food industry, offering a holistic approach that includes consultation, equipment and hygiene systems. Aquatiq offers food safety courses, certifications, audits as well as specialized chemistry for food processing and mechanical industries. Aquatiq does what it takes to ensure the production and distribution of safe food for companies around the world