Mineraloljer for næringsmiddelindustrien

Noen mineraloljer virker kreftfremmende, hvilke alternativ har industrien?

For spørsmål, kontakt:

Kenneth Dingen

Kjemikonsulent / Food Grade Lubricants Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 971 87 417
[email protected]

WEBSHOP

Noen mineraloljer virker kreftfremmende, hvilke alternativ har industrien?

Smøremidler bygget på mettet mineralolje (mineral oil saturated hydrocarbons, MOSH) har mindre skadelig helse effekt enn aromatiske oljer (mineral oil aromatic hydrocarbons, MOAH). MOAH viser seg å være kreftfremkallende. MOSH akkumuleres i kroppen uten å gi samme negative effekt som MOAH. Når det velges smøremidler til bruk i oppdrett, brønnbåter, landbruk, næringsmiddelindustri er det nyttig å vite at det er en betydelig forskjell på mettet og aromatisk mineraloljeforbindelse og hvordan kroppen håndterer disse. Felles for begge er at de er lett absorbert i menneskekroppen. Når mineralolje fra mat kommer inn i våre kropper absorberes den og kan akkumuleres i kroppsfett og enkelte organ. Dagligvarehandel har økt fokus på utfordring med mineralolje i mat og etablerer rutiner for å begrense helseskade for sine kunder.

Aquatiq Cheistry har en rekke smøremidler i sortiment som ikke representerer helserisiko som aromatiske olje forbindelser. Eksempel på dette er en rekke Rocool og Matrix oljer:

Hydraulikkoljeserier

 • Hydromax HT Eco
  – Hydrualikk kraner på utsatte installasjoner og turbinolje i vannkraft
 • Foodmax AW
  – Hydraulikk i matforedling og produksjon. Samt smøring av lette gir.

Girolje serier

 • Foodmax Gear
  – Smøring av gir i næringsmiddel- og mekansik industri.
 • Foodmax Gear Pao
  – Girolje for lange skiftintervall hvor spesielle miljøhensyn krever en giftfri olje

Miljø / smøreoljer:

Sprayboks serier

Disse produktene inneholder IKKE MOAH forbindelser. Kontakt oss på e-post: [email protected], [email protected], eller på telefon: 61 24 70 10

Bakgrunnsinformasjon: 

Mineral oljer er universelt tilgjengelig i vårt miljø. Rester av mineraloljer kan kommer i kontakt med planter, husdyr, fisk og der gjennom videre til konsument av kjøtt fisk eller grønnsaker. Ut fra sin kjemiske struktur er de mest interessante hydrokarbonforbindelsene fra mineralolje mettede mineral olje hydrokarboner (MOSH) og aromatiske forbindelser av mineralolje (MOAH).

Mineralolje forbindelser som MOSH/MOAH kommer i mat og drikke enten gjennom migrasjon. Tilsettes eller tilføres gjennom forurensing fra ytre miljø.”

Det foreligger gode vitenskapelige toksikologiske effekter på hvordan olje akkumuleres fra forsøk. I følge institutt for risikovurdering i Berlin (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) er inntak av MOAH så risikofullt i forhold til kreftfremkallende komponenter at dette bør unngås i sin helhet. Aromatiske smøreoljeforbindelser stammer fra smøroljer, vanlige hydraulikkoljer og fett. Disse Smøremidlene bør unngås i så stor grad som mulig i miljø som produserer mat (innhøstingsutstyr, transport og lagring).

Næringsmiddelindustrien er ikke primære kilde for tilførsel av mineralolje til mat. Når kontamineringsveier etterforskes viser det seg at mineralolje (mettede og aromatiske mineralolje forbindelser) kommer over i næringsmidler gjennom et komplekst kontaminasjons nettverk. Det er mye bakgrunns kontaminering med mineraloljekilde under produksjon av mat. Damp, avgasser, forbrenningsmotorer, asfaltstøv, skumdempere, støvdempere, smøremidler på høsteutstyr og I maskinpark for foredling. Mineralolje komponenter kan også komme over i matvare under transport. Et velkjent eksempel på kontaminering er papp emballasje, hvor kartonger laget fra resirkulert papp inneholdt trykksverte. Mineralolje og løsemidler ble funnet å migrere fra ytteremballasje via inneremballasje til produkt. Matvare inneholdt ved ankomst forbruker høye verdier av MOSH og MOAH.

“Ny papirfiber som ikke har vært brukt som emballasje tidligere forebygger migrasjon av MOSH/MOAH over i mat. Emballasje barrierer forebygger migrasjon ytterligere: I dag brukes bare jomfruelig fiber i produksjon av næringsmiddelemballasje i EU. Man bør imidlertid være obs på importerte produkter fra områder med andre kvalitetskrav..”

Når så konsumenter inntar næringsmidler med rester av mineralolje, viser det seg at det er forskjell på hvordan mettede hydrokarboner (MOSH) og aromater (MOAH) håndteres i kroppen. Aromater er mindre stabile forbindelser og reagerer med kjemiske prosesser i stoffskifte og er kjent for å gi en signifikant økning i risiko for kreft og svekket immunforsvar.  Internasjonalt byrå for forsking på kreft klassifiserer aromatiske hydrokarboner som kjente kreftfremmere, og mutagener. MOAH utgjør en helsetrussel for mennesker. Største helserisiko påvist kommer fra innånding av polyaromatiske forbindelser og senere påvist lungekreft.

MOSH

MOSH har vist i dyreforsøk å akkumulers til et visst nivå ved eksponering. Mengde tilført utover dette viste relativt mindre MOSH akkumulert. Når mengde tilført mettede mineraloljeforbindelser økte med 10 var mengde påvist i forsøksdyr lavere enn eksponeringsmengde skulle tilsi.

Kilde: Mineral oil saturated hydrocarbons female fisher rats (2017): Hentet fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28117154 )

Kilde: Mineral oil in human tissues. Food and chemical toxology (2014), Hentet fra: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691514002117 )

Kilde: MOSH / MOAH in food Prof. Dr. Reinhard Matissek, Dr. Marion Raters, Anna Dingel, Julia Schnapka (2013, ) hentet fra: http://www.int.laborundmore.com/archive/865542/MOSH-MOAH-food-contamination.html

Kilde: A review on polycyclic aromatic hydrocarbons: Source, environmental impact, effect on human health and remediation (2016), Hentet fra: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110062114200237