Leverandørrevisjon

Utnytt et system for godkjenning og overvåking av ytelsen til leverandørene av din bedrift, basert på risikovurdering, for å identifisere potensielle trussler angående mattrygghet og kvalitet.

Daniel Antonsen

Audit leader
Aquatiq Consult
+47 405 55 510
[email protected]

 

Leverandørrevisjon

Kurset oppfyller kravene til leverandørprestasjon i BRC Global Standard for Food Safety.

Kursmål

Gi deltakerne en introduksjon til grunnleggende elementer som bør inkluderes i et system for leverandørprestasjon, og ulike verktøy og metoder for godkjenning og overvåking.

Innhold

  • Risikovurdering av ingredienser og emballasje.
  • Mat sikkerhetsstandarder for emballasje
  • Resultat vurderinger av overførte tjenester og outsourcede prosesser
    Spesifikasjoner og kontrakter
  • Velge og administrere leverandører
  • Systematisk gjennomgang av leverandører
  • Praktisk leverandørprestasjon vurdering

Målgruppen

Personell med ansvar for kvalitets- / kvalitetskontroll, innkjøp, medlemmer av HACCP-teamet.

Kurset kan tilpasses din bedrift.

Forkunnskap

For et tilfredsstillende læringsutbytte fra kurset skal deltakerne allerede ha grunnleggende HACCP kompetanse.

PRAKTISK KURSINFORMASJON

Relaterte tjenester