Aquatiq Food Factory starter nytt automasjonsselskap i Danmark

Aquatiq Food Factory opprettet i begynnelsen av 2018 ett nytt food automasjonsselskap i Danmark. Selskapet heter Aquatiq Food Automation og er eid 80% av Aquatiq Food Factory AS.

Selskapet er spesialisert innenfor automasjonsløsninger til næringsmiddelindustrien.

Les mer om selskapet her!