Listeriaberedskap

Ta kontakt ved behov for hjelp til beredskap:

Heidi Camilla Sagen-Ohren

Mikrobiolog, Food Safety Specialist
Aquatiq
+47 482 26 613
[email protected]

Stein Nikolaisen

Food Safety Specialist
Aquatiq
+47 90 67 35 65
[email protected]

Alle henvendelser vil bli behandlet med full diskresjon.

Pathogen Management

De fleste virksomheter opplever heldigvis sjelden påvisning av Listeria eller andre sykdomsfremkallende bakterier i sine produkter. Mange har av den grunn liten erfaring med å håndtere en slik situasjon.

Situasjonen er alvorlig og salg av produkter må stoppes. Omfanget av situasjonen må kartlegges og kilden til problemet må elimineres. Det er kostbart, og effektiv håndtering av hendelsen er kritisk. Det fordrer kompetanse, erfaring, ledelse, ressurser og en nøye organisert prosess.

Vi vet at tid, kompetanse og ressurser er kritisk. Med forsterkninger og spisskompetanse fra de andre selskapene i Aquatiq, kan vi bistå med:

Beredskapsteam

Bestående av personell med spisskompetanse innen:

 • Prosjektering
 • Nedvask/nullstilling
 • Hygienisk design
 • Listeria og mikrobiologi
 • Prøvetaking

Beredskapspakke

Med alt som er nødvendig for nedvask og nullstilling av anlegg i løpet av få dager

 • Kjemikalier
 • Rengjøringsutstyr
 • Utstyr til prøvetaking
 • Verneutstyr
 • Prosedyrer og rutiner

Prosjektbistand

Hjelp til å koordinere krisen ved å bistå beredskapsteamet med:

 • Årsakskartlegging og prøvetaking
 • Nedvask og nullstilling av anlegg
 • Evaluering av krisen
  • Bistå med å finne rotårsak, avansert problemløsning
  • Utarbeidelse av nye prøvetakingsplaner
  • Delta i forbedringsprosjekt