Mekaniske avlusingsenheter

Rengjøring og desinfeksjon av mekaniske avlusingsenheter er helt avgjørende for å unngå smitte mellom lokaliteter.

Ved spørsmål, kontakt:

Region Vest

Kjartan Leknes

Food Safety Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 909 66 212
kjartan.leknes@aquatiq.com

Eller

Midt/Nord Norge

Per Ingar Johansen

Food Safety Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 905 58 343
[email protected]

Renhold av Mekaniske avlusingsenheter.

Å holde mekaniske avlusingsenheter hygienisk rent er ekstremt viktig i ett miljø hvor smitte av bakterier og patogener er kritisk. Vi har kompetansen og produktene som sørger for høy hygienisk standard.

Overflatevask & CIP

Sterke alkaliske produkter med optimale tensider for fjerning av fett og proteiner fra fisk og fiskeavfall, er løsningen for god rengjøring av produksjonsutstyr. Produktene er egnet for rengjøring av arbeidsfartøy, flåter, gulv etc.

Videre tilbyr Aquatiq® Chemistry effektive alkaliske produkter som er skånsomme på aluminium og rustfritt stål, med et kraftig skum som tørker sakte. Dette gir operatøren mer tid til andre oppgaver, og langsom tørking gir også produktet lengre virketid på overflaten. Det fungerer også godt for rengjøring av for eksempel arbeidsfartøy.

Relaterte Produkter

Skum: Foam 22, Foam 32 T, Skum Gigante

Finnes i kanne (20-25 liter), Fat (200-270 liter) og IBC (700-1050 liter).

For fullt soriment, se vår

WEBSHOP

Desinfeksjonsmidler

Aquatiq® Chemistry har to godkjente desinfeksjonsmidler, registrert på listen til Mattilsynet på godkjente desinfeksjonsmidler for bruk i akvakultur. Disse produktene inneholder hydrogenperoksid og pereddiksyre. Du trenger bare ett av disse to produktene for å holde kontroll over bakterier, virus og sopp ved riktig bruk etter vask. Produktene er egnet for både overflate- og CIP desinfeksjon.

I tilfelle et generasjonsbytte på en lokalitet, anbefales det å sterilisere ringer og annet utstyr før man går til en ny lokalitet eller nytt innsett. Arbeidsfartøy skal ha sikre rutiner for desinfeksjon for å hindre smitte mellom lokaliteter.

Produkter:

Aqua Des og Perfectoxid.

Dosering:  Overflate 1 % i 20 min. I bad 0,5 % i 20 min. (Se egen info)

Finnes i 20, 200 og 1000 liter.

Kategorier

For fullt soriment, se vår

WEBSHOP

For spørsmål eller råd, kontakt oss!

Tlf: +47 61 24 70 10Epost: [email protected]

Anbefalte produkter | WEBSHOP

Aqua Des

Aqua Des er et bredspektret, flytende desinfeksjonsmiddel på pereddiksyrebasis. Godkjent av Statens Legemiddelverk og Mattilsynet for bruk i akvakultur i Norge.

CIP Alka CR

Sterkt alkalisk CIP-rengjøringsmiddel.

CIP Alka 95

Skumdempet sterkt alkalisk CIP-rengjøringsmiddel.

Foam 19

Surt skumrengjøringsmiddel.

Aciren

Surt CIP rengjøringsmiddel.

Hyposan

Klorbasert desinfeksjonsmiddel / CIP-vask.

Aqua Foam Alka Plus

Flytende, konsentrert, lutholdig skumrengjøringsmiddel.

Foam 32 T

Alkalisk skumrengjøringsmiddel.