Aquatiq Sense

Aquatiq Sense is a leading company with knowledge and tools for working preventively with pathogenic and quality-degrading bacteria

We are a company that specializes in web-based solutions for monitoring analysis results in the food industry, Aquatiq BioMap and Aquatiq Visual Lab Results.Vi er et selskap som har spesialisert seg blant annet på web-baserte løsninger for overvåking av analyseresultater i matindustrien, Aquatiq BioMap og Aquatiq Visual Lab Results.

We assist in validating, verifying and improving the company's basic requirements. Usually routines related to personal hygiene, production hygiene, technical hygiene, hygienic design and cleaning.

Read all about BioMap here:

News:

Here we publish current news:

 

You will find contact info at the bottom of this page.

 

Sense Tjenester og Produkter

Aquatiq BioMap 

Tilbyr matbransjen en komplett, web-basert løsning for registrering, trending, og overvåking av miljø, renhold, vann og produkt, både for mikrobiologiske og kjemiske parametere.

Pathogene Management 

Aquatiq® har kompetanse og omfattende erfaring, og bistår bedrifter internasjonalt for å oppdage Listeria og andre patogene mikroorganismer i prosessmiljøet og / eller produktet

Kurs - Hygienisk Design

Stein Niklolaisen holder online og bedriftstilpasset kurs i Hygienisk Design. Passer for teknisk team, innkjøp. ledelse, kvalitet og produksjon. 

Kurs - Teknisk Hygiene

Stein Niklolaisen holder online og bedriftstilpasset kurs i Teknisk Hygiene. Dette kurset passer spesielt for hele teknisk team, men også ledelse, kvalitet, produksjon m.m

Contact us for a pleasant and non-committal chat

Heidi Camilla Sagen-Ohren

MD / Microbiology & Food Safety Specialist
Aquatiq Sense
+47 482 26 613
heidi.sagen-ohren@aquatiq.com

Svein Georg Forland

Seniorkonsulent og Markedsleder
Aquatiq Sense
+47 911 84 293
svein.georg.forland@aquatiq.com

Stein Nikolaisen

COO / Hygienic Design & Pathogen Management
Aquatiq Sense
+47 906 73 565
stein.nikolaisen@aquatiq.com