Storkjøkken / HORECA

Vi har ekspertisen og produktene som sørger for trygg mat.

Kontakt oss for råd

Asbjørn Solvang

Spesialist Industri / Renhold
Aquatiq Chemistry
+47 481 78 544 
asbjorn.solvang@aquatiq.com

WEBSHOP

Rengjøring for storkjøkken / HORECA

De fleste virksomheter opplever heldigvis sjelden påvisning av Listeria eller andre sykdomsfremkallende bakterier i sine produkter. Mange har av den grunn liten erfaring med å håndtere en slik situasjon.

Situasjonen er alvorlig og salg av produkter må stoppes. Omfanget av situasjonen må kartlegges og kilden til problemet må elimineres. Det er kostbart, og effektiv håndtering av hendelsen er kritisk. Det fordrer kompetanse, erfaring, ledelse, ressurser og en nøye organisert prosess.

  1. Finn kilden til problemet
  2. Eliminer problemet
  3. Sikre

Vi har produktene og ekspertisen som sikrer trygg og sikker mat.

For fullt soriment, se vår

WEBSHOP

Tlf: +47 61 24 70 10Epost: [email protected]