Fiskebåter / Trål

INDUSTRIER  AKVAKULTUR  Rengjøring og desinfeksjon av fiskebåter / trålere Vi har produktene, kompetansen og utstyr som sikrer et høyt hygienisk resultat hver gang. Vi har mer enn 30 års erfaring fra fiskeindustrien i Norge. Ta kontakt: John Erling Bakke Food Safety Specialist Aquatiq Chemistry +47 930 02 693  [email protected] Overflatevask Riktige alkaliske produkter med optimale tensider for…

Brønnbåt

INDUSTRIER  AKVAKULTUR  Brønnbåt God hygiene på brønnbåter er kritisk for å unngå spredning av sykdommer mellom lokaliteter samt å unngå at fisken blir kontaminert med f.eks Listeria. Ved spørsmål, kontakt: Region Vest Kjartan Leknes Food Safety Specialist Aquatiq Chemistry +47 909 66 212 [email protected] Eller Midt/Nord Norge Per Ingar Johansen Food Safety Specialist Aquatiq Chemistry +47…

Arbeidsfartøy

INDUSTRIER  AKVAKULTUR  Arbeidsfartøy i akvakultur / havbruk Vi har produktene og kompetansen som sikrer ett hygienisk resultat hver gang. Ved spørsmål, kontakt: Region Vest Kjartan Leknes Food Safety Specialist Aquatiq Chemistry +47 909 66 212 [email protected] Eller Midt/Nord Norge Per Ingar Johansen Food Safety Specialist Aquatiq Chemistry +47 905 58 343 [email protected] WEBSHOP Rengjøring av arbeidsfatrøy…