Bedriftstilpasset opplæring

Vi tilbyr kurs og opplæring skreddersydd for din bedrift.


Kontakt oss for råd

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent / Kurskoordinator
Aquatiq Consult
+47 957 94 008 
[email protected]

 

Vi tilpasser opplæringsprogram til deres behov

Bedriftsinternt kurs er mest hensiktsmessig når flere i samme virksomhet har behov for lik kompetanse. Etter gjennomført kurs vil alle ha tilnærmet samme forståelse og utgangspunkt i forhold til de utfordringer virksomheten står overfor.

En slik løsning er ofte mer økonomisk for virksomhetene.

Kurset kan arrangeres på eller i nærheten av virksomheten, og med det resultere i reduserte reiseutgifter. I tillegg tilbyr vi fast pris pr kurs. Det innebærer at kursavgiften pr deltager reduseres i takt med økende antall deltagere.

Aquatiq Consult har lang erfaring med å arrangere bedriftsinterne kurs for både virksomheter og myndigheter. Vi gjennomfører alt fra enkeltstående kurs til større opplæringsprogram.

Alle våre åpne kurs kan bedriftstilpasses og av disse er våre kurs innenfor HACCP og Mikrobiologi spesielt populære.

I tillegg tilbyr vi opplæring innen flere andre tema, blant annet:

Trinn 1: Tilpasning av kurs/opplæringsprogram

Mål og omfang må avklares. En generell regel er at opplæringen tilpasses aktuelle utfordringer og tilhørende prosesser. Det er derfor viktig at vi har tett dialog med dere som kunde i forkant av design av opplegg for opplæring.

Vi skreddersyr så kurs/opplæringsprogram basert på informasjon vi får tilsendt, evt innheter ved besøk hos dere.

Trinn 2: Gjennomføring av kurs/opplæringsprogram

  • Opplæringen ledes av seniorkonsulenter med spisskompetanse i tema det foreleses i, samt lang erfaring med gjennomføring av både åpne og bedriftstilpassede kurs/opplæringsprogram.
  • For best resultat og dynamikk anbefaler vi et deltagerantall mellom 7 og 20. Det sikrer aktiv deltagelse og god oppfølging av deltagerne.
  • Møtelokaler, videoprosjektor, flipp-over og lunch klargjøres av virksomheten selv, dersom ikke annet avtales.
  • Aquatic Consult stiller med kursmateriale og kursbevis.

Trinn 3: Oppfølging

Mange virksomheter har ofte mange spørsmål i etterkant av opplæring. Vi har god erfaring med oppfølging via mail/telefon. Dette er en kostnadseffektiv måte å jobbe på.

  • Oppdragsgiver sender dokumentasjon/spørsmål til avtalt tid.
  • Dokumentasjon gjennomgås av Aquatiq Consult for deretter og gjennomgås/diskuteres i telefonmøte.

Relaterte tjenester