For mer informasjon, kontakt

Mariann Kirkerød

Managing Director
Aquatiq Consult
+47 415 59 870
[email protected]

Manglende ressurser, fravær av nøkkelpersonell, organisasjonsendringer, krevende prosjekter og behov for raskere fremdrift, kan være noen årsaker til at virksomheter velger å leie inn bistand i perioder.

Eksempler på tjenester vi har utført:

  • Vikariat for kvalitetsleder
  • Bistå kvalitetsleder/-avdeling i prosjekt
  • Drifte kvalitetssystemer i virksomheter som ikke har egne ressurser
  • Lede forbedringsprosjekter

Det er ofte behov for å styrke egen ressursgruppe i ulike prosjekt. Vi kan bistå med støtte og prosjekthjelp innenfor ulike Trygg Mat relaterte tema i matbransjen, som for eksempel:

  • Hjelp til vurdering, innkjøp og installasjon av produksjonsutstyr i forhold til hygienisk design
  • Bistå i forbindelse med prosjektering av layout og soneinndeling
  • Optimalisering av renholdsprosessen

Relaterte tjenester