Revisjon og Sertifisering

Aquatiq Consult gjennomfører GAP-analyser mot krav, beste praksis revisjoner og leverandørrevisjoner.

Ta kontakt for mer informasjon

Trond Stokmo

Seniorkonsulent, Revisjonsleder
Aquatiq Consult
+47 908 30 918 
[email protected]

Kunder og myndigheter krever at aktører i matbransjen systematisk arbeider med å sikre trygg mat og miljø på en bærekraftig måte. Revisjon og sertifisering hjelper din virksomhet til å evaluere systemet mot anerkjente standarder, og bidrar til kontinuerlig forbedring av systemet.

GAP-analyser

GAP-analyser gjennomføres for å identifisere mangler mot en spesifikk standard som f.eks ISO /FSSC 22000 eller BRC, kundekrav eller lignende.

Kan med fordel gjøres i forkant av sertifiseringer for å avdekke mangler, som kan rettes opp i god tid før en sertifiseringsrevisjon.

Beste praksis revisjoner

Våre erfarne revisorer gjennomfører beste praksis revisjoner innenfor en rekke områder – med mål om å identifisere forbedringspotensialer.

Dette kan for eksempel være innenfor områder som systemrevisjoner, allergenhåndtering, etiketter/merking, hygienisk design, generelt fokus på håndtering av grunnforutsetninger og mattrygghet.

Mål og omfang av beste praksis revisjoner avtales mellom revisor og oppdragsgiver.

Leverandørrevisjoner

Har dere leverandører som burde vært revidert, eller vil dere ha en uhildet gjennomgang av leverandører?

Ikke noe problem. Overlat det til oss.

Vi har mange års erfaring med leverandørrevisjoner i inn- og utland og vi gjennomfører mellom 50 og 100 revisjoner årlig.

Aquatiq® Consult leverer også bedriftstilpassede kurs innen leverandørvurdering.

Relaterte tjenester