Mårten Bergstøl

Logistikkkoordinator
Aquatiq Chemistry
+47 977 84 699
marten.bergstol@aquatiq.com

Mårten Bergstøl

Kompetanse

Mårten er logistikk koordinator i Aquatiq Chemistry AS.

Mårten jobber med innkjøp og oppfølging av logistikk.

Lokasjon

Kristiansand, Norge