Fjørfe

Kyllingindustrien har mange av de samme hygieniske utfordringene som lakseindustrien.

Ved spørsmål, kontakt:

Tom Brunsvik

Food Safety Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 913 20 664
[email protected]

Webshop

Renhold og hygiene produkter

For å sikre en høy hygienisk standard, trengs det en plan for:

    1. Overlevering til Hygieneskiftet
    2. Demontering av kritisk utstyr
    3. Rengjøring og Desinfeksjon
    4. Montering av demontert utstyr
    5. Smøremidler

Kjemikalier:

Ett spesielt klorholdig skum (sterkt alkalsk) for rengjøring og pereddiksyre med skum for desinfeksjon.

Vanntrykk for rengjøring:

For å fjerne biofilm i en kylling / fjærfefabrikk, er det beste å ha 40 bar vanntrykk og å bruke en dyse som gir ca 22 l/min. Dette gir lavt vannforbruk, er miljøvennlig og økonomisk besparende. Max temperatur bør være 45 °C.

Kategorier

For fullt soriment, se vår

WEBSHOP

For spørsmål eller råd, kontakt oss!

Tlf: +47 61 24 70 10Epost: [email protected]

Anbefalte produkter | WEBSHOP

Aqua Des

Aqua Des er et bredspektret, flytende desinfeksjonsmiddel på pereddiksyrebasis. Godkjent av Statens Legemiddelverk og Mattilsynet for bruk i akvakultur i Norge.

CIP Alka CR

Sterkt alkalisk CIP-rengjøringsmiddel.

CIP Alka 95

Skumdempet sterkt alkalisk CIP-rengjøringsmiddel.

Foam 19

Surt skumrengjøringsmiddel.

Aciren

Surt CIP rengjøringsmiddel.

Hyposan

Klorbasert desinfeksjonsmiddel / CIP-vask.

Aqua Foam Alka Plus

Flytende, konsentrert, lutholdig skumrengjøringsmiddel.

Foam 32 T

Alkalisk skumrengjøringsmiddel.