Nyheter Food Factory

NYHETER |

Aquatiq Food Factory starter nytt automasjonsselskap i Danmark

Anders Pettersen, Kvalitetskoordinator sier: «Jeg har hatt veldig god bruk for kursene, både akademisk og i mitt daglige arbeid.»