Pathogen Management

Erfaring viser at svikt av en eller flere rutiner ofte er årsaken til kriser relatert til mattrygghet.

Ta kontakt for mer informasjon, eller for hjelp til beredskap:

Heidi Camilla Sagen-Ohren

Mikrobiolog, Food Safety Specialist
Aquatiq
+47 482 26 613
[email protected]

Stein Nikolaisen

Food Safety Specialist
Aquatiq
+47 90 67 35 65
[email protected]

Alle henvendelser vil bli behandlet med full diskresjon.

Pathogenkontroll

Listeria er en vanlig bakterie som finnes i matbehandlingsmiljøet, særlig i produksjon og pakking av ferdige produkter (RTE), kjøtt-, fisk- og fjærkreindustri.

Miljø- og produktprøvetaking spiller en viktig rolle i å identifisere potensielle problemområder i et matprosessanlegg, avslørende forhold som kan bidra til sluttproduktkontaminering. Regelmessig miljøovervåkning i og rundt produktbehandlingsområdet kan være et effektivt varslingssystem for å identifisere potensielle kilder til Listeria-forurensning i ferdig produkt.

Behold kontrollen

Aquatiq® kan bistå med å validere, verifisere og forbedre selskapets grunnleggende krav; Vanligvis rutiner knyttet til personlig hygiene, produksjonshygiene, hygienisk design og rengjøring.

Normalt følger vårt arbeid en fire-trinns prosess:

1) Planlegging

Gjennomgang av system og resultater for å avgjøre hvilke rutiner og områder som skal prioriteres.

2) Validering / verifisering

Inngående gjennomgang av utvalgte forutsetninger, med vekt på praktisk implementering.

For eksempel, ved å vurdere rengjøring, observerer vi fullføringen av hele rengjøringsprosessen; overlevering fra produksjon til rengjøring, forberedelse, forspyling, skumdannelse, skylle, desinfeksjon, sluttskylling og tørking opp.

3) Opplæring

Kommunikasjon og trening er viktig for å sikre forbedring. Vi har lang erfaring med å øke kompetansen, gjennom møter og gjennomføring av kurs.

4) Oppfølging

Læring krever god oppfølging. Vi bistår med å bygge opp nye prosedyrer og opplæring for å oppnå en stabil trygg produksjon.

Når uhellet er ute

Krisen er et faktum! Produktene er usikre. Hva gjør du?

Mål

 • Oppdag problemet raskt
 • Eliminer problemet
 • Sikre en kontinuerlig sikker produksjon
 • Heldigvis opplever de fleste bedrifter sjelden oppdagelse av Listeria eller andre patogene bakterier i deres produkter. Mange, av den grunn, har liten erfaring med å håndtere en slik situasjon.

Situasjonen er alvorlig – tiden er kritisk

Det er umiddelbare helserisiko og salg av produkter må i de fleste tilfeller stoppe. Omfanget av situasjonen må kartlegges. Kilden til problemet må elimineres. Effektiv håndtering av arrangementet er kritisk, både når det gjelder helse og kostnader. Å gjenopprette krever kompetanse, erfaring, lederskap, ressurser og en nøye organisert prosess.

Aquatiq® har kompetanse og omfattende erfaring, og bistår bedrifter internasjonalt for å oppdage Listeria og andre patogene mikroorganismer i prosessmiljøet og / eller produktet.

Med forsterkninger og kompetanse fra de ulike selskapene i Aquatiq®, kan vi bistå med:

Pathogen kontrollteam – Kompetanse:

 • Ledelse
 • Dyprengjøring / tilbakestilling av produksjonsanlegg
 • Hygienisk designevaluering og oppgradering
 • Listeria og mikrobiologi
 • Prøvetaking

Nødpakke, med alt som kreves for vask og tilbakestilling av fasiliteter innen få dager:

 • Kjemikalier
 • Rengjøringsutstyr
 • Demonteringsprosedyrer
 • Prøvetakingsutstyr
 • Beskyttelsesutstyr
 • Prosedyrer
 • Hjelp til å koordinere krisen ved å bistå beredskapsteamet med:
 1. Finne rotårsak og prøvetaking
 2. Nedvask og tilbakestilling av anlegget

Evaluering av krisen:

 • Hjelp til å finne rotårsak, avansert problemløsning
 • Utarbeidelse av nye prøvetakingsplaner
 • Delta i det fremtidige forbedringsprosjektet

Ressurspersoner

Relaterte saker

Kontakt oss

Kontakt oss for mer informasjon eller ønske om demo. Vi svarer så raskt som mulig.

 • Hva gjelder henvendelsen?
 • I henhold til GDPR.