Ved spørsmål, kontakt:

Magne Lien

Sales Coordinator
Aquatiq Chemistry
+47 414 06 687
[email protected]

Renholdsløsninger for transportsektoren

Norske myndigheter stiller klare krav til innholdet og ytelsen til oljeseparatorer.

Aquatiq® Chemistry har kompetanse og produkter som skal leveres som etterspurt. Vi har kjemi, metoder og rutiner for alle bransjelaterte applikasjoner.

For eksempel:

Transport-kategorier

Sjekk vår webshop for fullt sortiment.

WEBSHOP

KONTAKT OSSTlf: +47 61 24 70 10

Anbefalte produkter | WEBSHOP

Aqua Des

Aqua Des er et bredspektret, flytende desinfeksjonsmiddel på pereddiksyrebasis. Godkjent av Statens Legemiddelverk og Mattilsynet for bruk i akvakultur i Norge.

CIP Alka CR

Sterkt alkalisk CIP-rengjøringsmiddel.

CIP Alka 95

Skumdempet sterkt alkalisk CIP-rengjøringsmiddel.

Foam 19

Surt skumrengjøringsmiddel.

Aciren

Surt CIP rengjøringsmiddel.

Hyposan

Klorbasert desinfeksjonsmiddel / CIP-vask.

Aqua Foam Alka Plus

Flytende, konsentrert, lutholdig skumrengjøringsmiddel.

Foam 32 T

Alkalisk skumrengjøringsmiddel.