Rengjøringsutstyr for Akvakultur

Riktig rengjøringsutstyr er viktig for å oppnå ønsket hygienisk resultat.

Ved spørsmål, kontakt:

Johnny Olaisen

Project Manager
Aquatiq Hygiene Systems
+47 908 91 182
[email protected]

Webshop

Renholdssystemer for Akvakultur

Riktig utstyr har stor betydning på det hygieniske resultatet.

Aquatiq® Chemistry leverer enkelt utstyr innenfor rengjøring og hygiene, og i sammarbeid med vårt søsterselskap Aquatiq® Hygiene Systems leveres mere avanserte systemer:

  • Lavtrykk- og mellomtrykksspumper
  • Pumper og doseringenheter
  • Enkelt og avansert påføringsutstyr
  • Sentralvaskeanlegg / Satelitter – Rørsystemer. Komplette anlegg fra 20 til 45 bar
  • Rekvisita

Anbefalte produkter | WEBSHOP

Aqua Des

Aqua Des er et bredspektret, flytende desinfeksjonsmiddel på pereddiksyrebasis. Godkjent av Statens Legemiddelverk og Mattilsynet for bruk i akvakultur i Norge.

CIP Alka CR

Sterkt alkalisk CIP-rengjøringsmiddel.

CIP Alka 95

Skumdempet sterkt alkalisk CIP-rengjøringsmiddel.

Foam 19

Surt skumrengjøringsmiddel.

Aciren

Surt CIP rengjøringsmiddel.

Hyposan

Klorbasert desinfeksjonsmiddel / CIP-vask.

Aqua Foam Alka Plus

Flytende, konsentrert, lutholdig skumrengjøringsmiddel.

Foam 32 T

Alkalisk skumrengjøringsmiddel.