Maintenance groups and Cleaning Personnel will have separate training sessions to ensure that their specific requirements are fully met. After approximately 3 months of operation, we will provide an training upgrade and optimize the process.

We can also provide training on Hygienic Design through our wide range of expert consultants.

FOR MORE INFORMATION AND QUOTATION PLEASE CONTACT

Aquatiq Hygiene Systems

Svein Inge Holtesmo

Managing Director
Aquatiq Hygiene Systems
+47 901 60 749
svein.holtesmo@aquatiq.com

Svein Inge Holtesmo

Svein Inge is the Managing Director of Aquatiq Hygiene Systems AS.

Svein Inge has education in Mechanical Engineering and has broad knowledge within this field.

Contact Svein Inge about hygiene systems, quotations or problem solving.

Location

Lillehammer, Norway

Food Safety Specialist

Stein Nikolaisen

COO
Aquatiq Sense
+47 906 73 565
stein.nikolaisen@aquatiq.com

Stein Nikolaisen

Kompetanse

Stein har spesialkompetanse innen hygienisk design, hygiene for teknisk avdeling og renhold, inkludert tekniske prosesser og vaskesystemer. Praktisk erfaring fra ulike næringsmiddelbedrifter, og mange årsom reisende konsulent, både i inn- og utland.

Stein leder og deltar i prosjekter hvor det er behov for problemløsning relatert til kontaminering med Listeria eller annen uønsket mikroflora.

Stein er en motivator, og har alltid en sentral posisjon i prosjekter, hvor det er behov for å endre og utvikle virksomhetens lederteam og bedriftskultur.

Lokasjon

Trondheim

Elvin Bugge

CEO
Aqua Pharma Group
+47 911 01 112
elvin.bugge@aqua-pharma.com

Elvin Bugge

Elvin er CEO i Aqua Pharma Group. Elvin har lang erfaring fra akvakulturindustrien og har utviklet flere innovative metoder for avlusing og gjellebehandling av fisk.

Elvin er hovedaksjonær og grunnlegger av selskapene i Aquatiq.

Han er involvert i de fleste store prosjekter som gjennomføres i regi av selskapene.

Elvin er best kjent for sin kunnskap relatert til forebygging og eliminering av Listeria i produksjonsmiljø og hygienisk design.

Dette gjør at han sitter i faggruppen for utstyr og maskiner til fisk i EHEDG.

Elvin er utdannet kjemiingeniør og holder til på selskapets hovedkontor i Lillehammer.