Aquatiq signerer Grønnvaskingsplakaten

Bærekraft har en sterk posisjon i Aquatiqs forretningsstrategi. Kontinuerlig utvikling innen substitusjon til råvarer med lavere miljøpåvirkning, resirkulerbar emballasje og optimalisering av prosesser der kunder sparer vann, energi og kjemi er en fundamental del av Aquatiqs arbeid. Ambisjonen er å sikre en langsiktig og bærekraftig utvikling for enhver kunde uten at det skal gå på bekostning av mattrygghet. At Aquatiq nå signerer Grønnvaskingsplakaten underbygger denne ambisjonen.

Grønnvasking er en form for misledende markedsføring der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er når det kommer til innvirkning på klima, natur og mennesker. Grønnvaskingsplakaten er utarbeidet av Skift – Næringslivets klimaledere i samarbeid med Miljøstiftelsen Zero, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender. Den er ment som en rettesnor for virksomheter som vil unngå grønnvasking og bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere, og inneholder ti prinsipper:

  1. Vær ærlig og etterrettelig.
  2. Pass på at bærekraftsarbeidet ikke bare skjer i kommunikasjons- og markedsavdelingen.
  3. Vær varsom med å snakke om viktigheten av bærekraft, natur, klima, menneskeverd og etisk handel, dersom man ikke selv har tatt reelle grep.
  4. Unngå å tåkelegge egne utslipp og negative avtrykk på klima, natur og mennesker.
  5. Vær varsom med å bruke en stor del av markedsbudsjettet på små tiltak som ikke gjør noe med det vesentlige fotavtrykket.
  6. Unngå å kjøpe god samvittighet gjennom klimakvoter eller ved å la andre plukke plast.
  7. Bruk de etablerte merkeordningene, eller jobb for å etablere gode merkeordninger på tvers av din bransje dersom det mangler.
  8. Vær forsiktig med uttrykk som «bedre for klima», «bedre for naturen», «bedre for miljøet» osv.
  9. Vær varsom med å markedsføre virksomheten kun på bærekraftsmål den er god på.
  10. Vær forsiktig med å bruke donasjon og sponsorat som bevis på at du jobber med bærekraft.

Aquatiq støtter formålet og innholdet i Grønnvaskingsplakaten, og vi vil gjøre vårt ytterste for å etterleve de 10 prinsippene i alle deler av bedriften. Dette inkluderer åpen og ærlig kommunikasjon rundt styrker, svakheter, konkrete mål og tiltak for bærekraftsarbeid i Aquatiq AS og i våre datterselskaper. Med åpenhet skaper vi tillit og bygger omdømme rundt arbeidet vi gjør, og produktene og tjenestene vi selger.

Aquatiq som firma har tatt et ansvar for å bli mer bærekraftig, og ønsker å gjøre det enklere for våre kunder å ta mer bærekraftige valg. Vi har derfor signert Grønnvaskingsplakaten for å ytterligere forsterke vårt fokus på at tiltak vi gjør internt og eksternt med kunder faktisk bidrar til bærekraftig utvikling.

Opphavsperson bilde: Jakub Jirsak Kreditering: jirsak – stock.adobe.com
Opphavsrett bilde: ©jirsak – stock.adobe.com