AQUATIQ BIOMAP

Ta kontakt for presentasjon og mer informasjon:

Heidi Camilla Sagen-Ohren 

Daglig leder & Food Safety Specialist

Aquatiq Sense AS
+47 482 26 613
[email protected]

Aquatiq BioMap brukes allerede av næringsmiddelbedrifter i 10 forskjellige land.

Et tastetrykk til oppdaterte analysedata

  • Miljøprøver
  • Renholdsprøver
  • Vannprøver
  • Produktprøver

Raskere og faktabaserte svar, så tidlig som mulig, resulterer i raskere og mer korrekte tiltak som gir ønsket effekt – bedre mattrygghet.

Aquatiq BioMap

Aquatiq BioMap tilbyr matbransjen en komplett, web-basert løsning for overvåking av miljø, renhold, vann og produkt, både for mikrobiologiske og kjemiske parametere.

Vi importerer og organiserer alle dine laboratoriedata, egne eller mottatt fra eksternt laboratorium. Trender på dine data vil ses online umiddelbart etter at analyseresultatet er importert inn i løsningen. Data valideres fortløpende og avvik varsles. Du har alltid tilgang på dine prøveresultater – uansett hvor du befinner deg, og de kan enkelt deles mellom kollegaer og kunder.

Aquatiq BioMap sparer tid og ressurser, sikrer kontinuitet og bidrar til effektiv kvalitetsledelse, slik at en raskere kan iverksette tiltak.

Samler alle dine laboratorie- og miljødata på ett sted

Aquatiq BioMap organiserer bedriftenes analysedata og gjør de tilgjengelig på en oversiktlig måte. Næringsmiddelbedrifter har ofte mange prøvepunkter med store datamengder, og noen av våre kunder har flere tusen dataserier å holde orden på.

Aquatiq BioMap settes opp med automatisk datautveksling med næringsmiddell-laboratoriene. Alternativt kan analysedata fra laboratoriene og egne prøver legges inn manuelt ved hjelp av oversiktlige webskjemaer. Data valideres fortløpende og avvik varsles.

Systemet håndterer også historiske prøvedata og sammenstiller og presenterer disse sammen med nye data. Effektive diagrammer og presentasjoner gir rask tilgang til nåverdier og trender.

I Aquatiq BioMap kan du også sette opp prøveplaner for årets analyseprogram. Dette sikrer at laboratoriet utfører korrekte analyser og at alle myndighetskrav overholdes.

Analyserer og overvåker – varsler og rapporterer

Alle innsamlede data valideres fortløpende og avvik varsles. Kritiske analysedata kan settes opp med ”tidlig varslig” – lokalt og/eller til for eksempel mobile klienter.

Real-time og historiske data presenteres i dynamiske kart, diagrammer og grafer.

Aquatiq BioMap varsler grenseverdier i henhold til forskjellige forskriften, egne krav eller kundekrav og alle data presenteres i samsvar med disse kravenes parameterbegreper og enheter. Ferdig formaterte rapporter gjør det enkelt å rapportere til forskjellige instanser om det er kunder eller intern rapportering eller Mattilsynet.

Alltid tilgang på oppdaterte miljødata

Web-basert betyr at du alltid har tilgang til dine miljødata – uansett hvor du befinner deg, og de kan enkelt deles med kollegaer, myndigheter og andre organisasjoner.

Software-as-a-service

Aquatiq BioMap er en Software-as-a-service tjeneste. Det betyr at programvaren og din applikasjon kjøres på våre servere. Du logger inn på din applikasjon via PC, brett eller mobil.

Mer enn 160 norske kommuner og en rekke bedrifter i ulike bransjer, deriblant næringsmiddelindustri benytter i dag Aquatiq BioMap. De slipper investeringer i program- og maskinvare, og har i stedet en lav og forutsigbar månedlig kostnad. Og uten ekstra kostnad er deres Aquatiq BioMap applikasjon kontinuerlig gjenstand for videreutvikling og oppdateringer i takt med nye markedsbehov og myndighetskrav.

Skreddersydd kundens behov

Ved etablering setter vi opp din løsning med utgangspunkt i våre standardprodukter som så tilpasses eksakt til ditt behov med hensyn til prøvesteder, produktprøver, import av data, analyser, varsling, rapportering, etc.

Krav om trending av analyseresultater

Næringsmiddelhygieneforskriften, Forordning (EF) 2073/2005 – Artikkel 9

Driftsansvarlige for næringsmiddelforetak skal analysere utviklingstrekk i prøvingsresultatene

BRC avsnitt 5.6.1.2, sier:

Analyse- og inspeksjonsresultater skal registreres og vurderes regelmessig for å identifisere trender

ISO22000 kap 9.1.1, sier:

Analysene skal utføres for å identifisere trender som indikerer en høyere forekomst av potensielt utrygge produkter eller prosessfeil

FSSC  v 5. 2.5.7, sier:

Organisasjonen skal ha på plass data av overvåkningsaktivitetene inkludert regelmessig trendanalyse.

Kontakt oss

Kontakt oss for mer informasjon eller ønske om demo. Vi svarer så raskt som mulig.

MD / Microbiology & Food Safety Specialist

Heidi Camilla Sagen-Ohren

MD / Microbiology & Food Safety Specialist
Aquatiq Sense
+47 482 26 613
[email protected]

Heidi Camilla Sagen-Ohren

Heidi har spesialkompetanse innen mikrobiologi og regelverk relatert til de fleste næringsmidler, HACCP og revisjons- og prosjektledelse.

Utdannet matteknolog og har en mastergrad i mattrygghet. Praktisk erfaring fra laboratoriebransjen, både som leder og mikrobiologisk fagansvarlig.

Heidi leder og deltar i prosjekter hvor det er behov for problemløsning relatert til kontaminering med Listeria eller annen uønsket mikroflora.

Heidi veileder kunder blant annet med prøvetakingsregimer og vurdering av analyseresultater, og hvordan dette knyttes opp mot bedriftens daglige HACCP-arbeid.

Ta kontakt med Heidi om du har spørsmål eller behov for mikrobiologisk bistand.

Lokasjon

Trondheim

Seniorkonsulent

Ragnhild Skyrud

Seniorkonsulent
Aquatiq Sense
+47 907 64 245
[email protected]

Ragnhild Skyrud

Utdannet matteknolog med praktisk erfaring som inspektør i Mattilsynet fra ulike næringsmiddelbransjer, veiledning, tilsyns- og revisjonsarbeid.

Har kompetanse innen mikrobiologi og regelverk.

Praktisk erfaring fra laboratoriebransjen som mikrobiologisk fagansvarlig.  Veiledning av næringsmiddelbedrifter med bl.a. prøvetaking og vurdering av analyseresultater.

Lager & Logistikkansvarlig Øst

Svein Georg Forland

Seniorkonsulent og Markedsleder
Aquatiq Sense
+47 911 84 293
[email protected]

 

Svein Georg Forland

Svein Georg er seniorkonsulent med god kompetanse innen HACCP, kvalitetssystem, fiskeoppdrett, fiskeforedling, og revisjon (butikk- og leverandørrevisjoner, BRC Food, Global GAP).

Svein Georg har også jobbet mye med prøvetaking og etablering av gode systemer for trending av analyseresultater.

Praktisk erfaring fra fiskeoppdrett, fiskevelferd, slakteri, fiskeforedling og kvalitetsledelse i næringsmiddelbransjen mot både Norsk og internasjonalt marked.

Ta kontakt med Svein Georg om du ønsker mer info om hjelp til trending av analyseresultater, prøvetaking eller revisjoner.

Svein Georg holder til på Sotra og vårt kontor i Bergen.