Kontakt oss for råd og informasjon:

Kirsti Mathisen

 


Seniorkonsulent/kurskoordinator
Aquatiq Consult
+47 957 94 008
[email protected]

Å lære seg en metodikk krever forståelse, trening og modning. Derfor har tradisjonelle klasseromskurs med høy grad av involvering, vist seg å være effektive. Da koronasituasjonen inntraff, ble det umulig å møtes fysisk. Nettbaserte kurs ble derfor løsningen, også for våre bedriftsinterne kurs.

Vi har blant annet gjennomført et bedriftsinternt nettkurs i HACCP for TINE Meieriet Dovre. Meieriet driver produksjon av hvitmuggost. De har 13 ansatte og produserer ca 230 tonn ost per år.

I etterkant av kurset intervjuet vi deres forbedringssjef Ymbjørg Øwre om mål, bakgrunn og erfaring med bruk av nettkurs som kursform på denne type kurs.

Hva var de viktigste målene med kurset?
Kompetanseheving relatert til mattrygghet har alltid vært viktig for oss, men vi hadde ikke gjennomført et rent HACCP-kurs for alle ansatte. Videre anser vi repetisjon som viktig. Målet vårt var derfor å repetere og heve kunnskap gjennom faglig påfyll og involvering av hele staben, dvs alle disipliner uavhengig av om de hadde ingen eller mye forståelse for HACCP fra før. Målet var videre å sikre en felles forståelse og erfaringsutveksling.
Etter samtale med Aquatiq Consult besluttet vi å arrangere kurset som nettkurs, og det angrer vi ikke på. Vi er kjempefornøyde med kurset og har bare positive erfaringer.

Kan du si litt om bakgrunnen at dere valgte nettkurs og ikke fysisk kurs?
Nettkurs som kursform på denne type kurs hadde vi ikke mye erfaring med, men det ga oss stor fleksibilitet og større mulighet for måloppnåelse. Normalt gjennomfører vi tradisjonelle klasseromskurs, og ofte reiser vi inn til Oslo. Begrensningen der er at vi kun kan sende mindre grupper om gangen av produksjonstekniske årsaker. Vi er som nevnt kun 13 ansatte.
Med nettkurs kunne vi splitte opp kurset i 2 moduler â 2 x 3 timer. Vi valgte gjennomføringen på tidspunkt som i minst mulig grad påvirket vår produksjon. Ved å gjøre det slik fikk vi med oss alle. Det var en stor opplevelse.
I og med at vi bare var 13 stykker kunne vi også invitere med oss ansatte fra TINE Meieriet Lom & Skjåk. Dette ble tatt positivt imot.

Nå som dere har gjennomført nettkurs, hvilke erfaringer sitter dere igjen med?
Vi hadde som nevnt med oss en svært assortert gruppe ansatte. Dette kan være utfordrende, kanskje spesielt med nettkurs, men her ble vi positivt overrasket.
Det var behagelig og mindre intensivt å gjennomføre over 2 dager istedenfor tradisjonelt 1. Vi fikk tid til å fordøye teorien og til å jobbe med oppgaver mellom modulene. Alle var engasjerte og aktive.
Det fungerte alt i alt ypperlig, kurset traff, og de jeg har snakket med har vært fornøyde.

Hva mener du er suksessfaktoren?
Dette skyldes nok flere forhold, og noe har jeg allerede nevnt.
Gode forberedelser og diskusjon i forkant er viktig. Jeg opplevde kommunikasjonen med foreleser som svært god. Aquatiq Consult har lang erfaring, og veiledet oss med råd og tips, noe som gjorde at forberedelser fra vår side ble minimale.
Kurset ble videre tilpasset vårt anleggsnivå. Det anser jeg som svært viktig, spesielt når du involverer så bredt som vi gjorde. Ansatte kjente seg igjen, de var engasjerte og diskusjonen gikk løst.
Ellers vil jeg fremheve måten kurset var utformet på. Innholdet var dekkende, ikke for mye og ikke for lite. Det ble brukt et språk/ord som ansatte skjønte. Gruppeoppgavene var gode og involveringen var gjennomtenkt.
Sist, men ikke minst, ble kurset gjennomført av to gode forelesere som både kunne det de snakket om, i tillegg til at de hadde kunnskap om vår type produksjon. Sistnevnte var vel så viktig.

Det er også verdt å nevne at denne kursformen ikke bare leverte, men den sparte oss også for en del kroner i form av reduserte reise- og diettutgifter. Mindre reising er som vi alle vet også å foretrekke.

Alt i alt en bærekraftig løsning som vi kan anbefale på det varmeste ????