Kontakt oss for mer informasjon eller en demo,

Heidi Camilla Sagen-Ohren

MD, Microbiologist & Food Safety Specialist
Aquatiq Sense
+47 482 26 613
[email protected]

Lerøy Seafood Group får nå analysedata fra eksterne & interne laboratorier med et tastetrykk!

Mattrygghet blir stadig viktigere i vårt samfunn og er et tema som nærings-middelindustrien naturlig nok er veldig opptatt av. Men hvordan få til et system som enkelt overvåker mikrobiologisk status på produksjonslinjen uten for mye administrasjon og manuell jobb?

Rudi Jakobsen, Head of Quality & Sustainability hos Lerøy Seafood Group forteller at de lenge så behov for et mer automatisert system. De ønsket seg en  felles plattform for innhenting av analyser for overvåking av mikrobiologiske resultater på produkt, miljø og renhold. For noen år tilbake kom de i kontakt med selskapet Aquatiq som kunne tilby dette og der en med enkle taste-trykk kunne hente ut analysedata. Systemet heter Aquatiq BioMap, og de valgte konsern-modulen der Lerøy har oversikt over alle produksjonsanlegg samlet på et sted. Hvert anlegg har sin BioMap der avvik varsler aktuelle  personer automatisk pr. epost.

– BioMap setter kvalitet og bærekraft i  system for oss i Lerøy. Tidligere var det mye manuelt arbeid der vi selv måtte innhente analyser og strukturere dem manuelt i en trend oversikt. Nå henter vår kvalitets avdeling enkelt ut informasjonen de trenger fra systemet selv, uten noe mellomledd. På denne måten får vi overvåket mikrobiologisk status på alle produksjonslinjer og kan raskt iverk-sette tiltak ut fra trender vi ser i programmet. Det gir oss indikasjoner på problemområder der vi må rengjøre og demontere hyppigst, noe som er veldig bra i forhold til forebygging  forteller Jakobsen.

– Resultatene fra BioMap viser vi også fram til kundene våre, noe som gir kunden tillit til at mattryggheten ved produktet er ivaretatt. Dokumentasjon på at rutinene våre fungerer gir trygghet og tillit, dette er essensielt for våre kunder avslutter Jakobsen.

«Dokumentasjon på at rutinene våre fungerer gir trygghet og tillit»- Rudi Jakobsen (Head of Quality and Sustainability, Lerøy Seafood Group ASA)

Artikkelen ble publisert i Matindustrien No 2 (2021.05.11)

Om BioMap:

Aquatiq BioMap Analyseportal brukes av næringsmiddelbedrifter i 7 forskjellige land. Her er du et tastetrykk til oppdaterte analyse­data på miljøprøver, renholds­prøver, vannprøver og produkt­prøver. Du får automatisk import av resultater med tilhørende PDF analyserapporter fra eksterne laboratorier eller andre datakilder som kan sende fra seg data.

Raskere og faktabaserte svar, så tidlig som mulig, resulterer i raskere og mer korrekte tiltak som gir ønsket effekt og bedre mattrygghet. Se oppdaterte resultater som grafer, direkte på kart over fabrikken, prøveplaner du bygger opp m.m. En mye smartere mattrygghets hverdag for næringsmiddel produsenter.

Les mer på: www.aquatiq.com/no/biomap

Ta kontakt med Heidi Camilla Sagen-­Ohren, daglig leder &  Food Safety Specialist på

tlf. 482 26 613,  heidi.sagen­[email protected]

eller

Svein Georg Forland, markedsleder og seniorkonsulent på 911 84 293,

[email protected],  hos Aquatiq Sense AS