Mineraloljer for næringsmiddelindustrien

Noen mineraloljer virker kreftfremmende, hvilke alternativ har industrien?

Ved spørsmål, kontakt:

Thor Eliassen

Industrial Project Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 913 09 199
[email protected]

Noen mineraloljer virker kreftfremmende, hvilke alternativ har industrien?

Smøremidler bygget på mettet mineralolje (mineral oil saturated hydrocarbons, MOSH) har mindre skadelig helse effekt enn aromatiske oljer (mineral oil aromatic hydrocarbons, MOAH). MOAH viser seg å være kreftfremkallende. MOSH akkumuleres i kroppen uten å gi samme negative effekt som MOAH. Når det velges smøremidler til bruk i oppdrett, brønnbåter, landbruk, næringsmiddelindustri er det nyttig å vite at det er en betydelig forskjell på mettet og aromatisk mineraloljeforbindelse og hvordan kroppen håndterer disse. Felles for begge er at de er lett absorbert i menneskekroppen. Når mineralolje fra mat kommer inn i våre kropper absorberes den og kan akkumuleres i kroppsfett og enkelte organ. Dagligvarehandel har økt fokus på utfordring med mineralolje i mat og etablerer rutiner for å begrense helseskade for sine kunder.

Aquatiq Cheistry har en rekke smøremidler i sortiment som ikke representerer helserisiko som aromatiske olje forbindelser. Eksempel på dette er en rekke Rocool og Matrix oljer:

Hydraulikkoljeserier

 • Hydromax HT Eco
  – Hydrualikk kraner på utsatte installasjoner og turbinolje i vannkraft
 • Foodmax AW
  – Hydraulikk i matforedling og produksjon. Samt smøring av lette gir.

Girolje serier

 • Foodmax Gear
  – Smøring av gir i næringsmiddel- og mekansik industri.
 • Foodmax Gear Pao
  – Girolje for lange skiftintervall hvor spesielle miljøhensyn krever en giftfri olje

Miljø / smøreoljer:

Sprayboks serier

Disse produktene inneholder IKKE MOAH forbindelser. Kontakt oss på e-post: [email protected], eller på telefon: 61 24 70 10

Bakgrunnsinformasjon: 

Mineral oljer er universelt tilgjengelig i vårt miljø. Rester av mineraloljer kan kommer i kontakt med planter, husdyr, fisk og der gjennom videre til konsument av kjøtt fisk eller grønnsaker. Ut fra sin kjemiske struktur er de mest interessante hydrokarbonforbindelsene fra mineralolje mettede mineral olje hydrokarboner (MOSH) og aromatiske forbindelser av mineralolje (MOAH).

«Mineralolje forbindelser som MOSH/MOAH kommer i mat og drikke enten gjennom migrasjon. Tilsettes eller tilføres gjennom forurensing fra ytre miljø.»

Det foreligger gode vitenskapelige toksikologiske effekter på hvordan olje akkumuleres fra forsøk. I følge institutt for risikovurdering i Berlin (Bundesinstitut für Risikobewertung, BfR) er inntak av MOAH så risikofullt i forhold til kreftfremkallende komponenter at dette bør unngås i sin helhet. Aromatiske smøreoljeforbindelser stammer fra smøroljer, vanlige hydraulikkoljer og fett. Disse Smøremidlene bør unngås i så stor grad som mulig i miljø som produserer mat (innhøstingsutstyr, transport og lagring).

Næringsmiddelindustrien er ikke primære kilde for tilførsel av mineralolje til mat. Når kontamineringsveier etterforskes viser det seg at mineralolje (mettede og aromatiske mineralolje forbindelser) kommer over i næringsmidler gjennom et komplekst kontaminasjons nettverk. Det er mye bakgrunns kontaminering med mineraloljekilde under produksjon av mat. Damp, avgasser, forbrenningsmotorer, asfaltstøv, skumdempere, støvdempere, smøremidler på høsteutstyr og I maskinpark for foredling. Mineralolje komponenter kan også komme over i matvare under transport. Et velkjent eksempel på kontaminering er papp emballasje, hvor kartonger laget fra resirkulert papp inneholdt trykksverte. Mineralolje og løsemidler ble funnet å migrere fra ytteremballasje via inneremballasje til produkt. Matvare inneholdt ved ankomst forbruker høye verdier av MOSH og MOAH.

«Ny papirfiber som ikke har vært brukt som emballasje tidligere forebygger migrasjon av MOSH/MOAH over i mat. Emballasje barrierer forebygger migrasjon ytterligere: I dag brukes bare jomfruelig fiber i produksjon av næringsmiddelemballasje i EU. Man bør imidlertid være obs på importerte produkter fra områder med andre kvalitetskrav..»

Når så konsumenter inntar næringsmidler med rester av mineralolje, viser det seg at det er forskjell på hvordan mettede hydrokarboner (MOSH) og aromater (MOAH) håndteres i kroppen. Aromater er mindre stabile forbindelser og reagerer med kjemiske prosesser i stoffskifte og er kjent for å gi en signifikant økning i risiko for kreft og svekket immunforsvar.  Internasjonalt byrå for forsking på kreft klassifiserer aromatiske hydrokarboner som kjente kreftfremmere, og mutagener. MOAH utgjør en helsetrussel for mennesker. Største helserisiko påvist kommer fra innånding av polyaromatiske forbindelser og senere påvist lungekreft.

MOSH

MOSH har vist i dyreforsøk å akkumulers til et visst nivå ved eksponering. Mengde tilført utover dette viste relativt mindre MOSH akkumulert. Når mengde tilført mettede mineraloljeforbindelser økte med 10 var mengde påvist i forsøksdyr lavere enn eksponeringsmengde skulle tilsi.

Kilde: Mineral oil saturated hydrocarbons female fisher rats (2017): Hentet fra: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28117154 )

Kilde: Mineral oil in human tissues. Food and chemical toxology (2014), Hentet fra: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691514002117 )

Kilde: MOSH / MOAH in food Prof. Dr. Reinhard Matissek, Dr. Marion Raters, Anna Dingel, Julia Schnapka (2013, ) hentet fra: http://www.int.laborundmore.com/archive/865542/MOSH-MOAH-food-contamination.html

Kilde: A review on polycyclic aromatic hydrocarbons: Source, environmental impact, effect on human health and remediation (2016), Hentet fra: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110062114200237

Recommended Products | WEBSHOP

Matrix Foodmax Basic 15

Foodgrade universal lubricant.

Matrix Foodmax Chain 68

Fully synthetic food-grade oil with properties that make it particularly suitable for lubrication of drive chains and conveyor chains, gearboxes and reduction units. Contains special additives such as significantly prolongs lubrication intervals and is free of mineral components.

Matrix Foodmax Easy Spray

Foodmax Easy Spray is a universal lubricant for use on food processing equipment
where accidental contact with food may occur. Suitable for most applications where medium pressure occurs

Matrix Foodmax Grease ASP 2

NSF USDA H1 approved aluminum complex grease suitable for wet environments with temperature and pressure challenges.

Grease based on aluminum compounds (aluminum thickener / soap) and intended for almost all types of lubrication that require food-approved lubricant. Consists of compound soap, synthetic base oil, additives and solid lubricants.

Matrix Foodmax Grease CAS S2 LS

Foodgrade grease.

Included in the family of technologically advanced fats based on calcium sulfonates. The technology is characterized by exceptional mechanical stability, high drop point, high load-bearing capacity, reduced wear and excellent water and corrosion resistance

Matrix Foodmax Grease Spray

Foodmax Grease Spray is a food grade white fat of high quality, non-sticky and water / vapor resistant. Suitable for open gears, slides, conveyors, bearings etc.

Matrix Foodmax Multi Spray

Foodmax Multi Spray is a very sticky, white food-grade lubricant. The product
contains a food-approved synthetic oil as well as a 4% food-approved solid
lubricant (PTFE)

Matrix Foodmax Silicone Spray

Foodmax Silicon Spray is a silicone-based, non-stick lubricant with very high
temperature resistance. H1-classified for use on food processing equipment there at random
contact with food may occur.