Ved spørsmål, kontakt:

Thor Eliassen

Industrial Project Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 913 09 199
[email protected]

Næringsmiddelindustrien stiller smøremiddelprodusenter, -markedsførere, -anleggsingeniører
og -utstyrsprodusenter overfor helt spesielle utfordringer. Smøremidler bør aldri kunne forurense råvarer, halvfabrikata eller ferdige produkter, men konsekvensene er sjelden mer alvorlige enn i næringsmiddelindustrien. Derfor må smøremidler for denne bransjen samsvare med strengere krav og forventninger til ytelse enn vanlige industrismøremidler.

Matrix Specialty Lubricants har utviklet et omfattende utvalg næringsmiddelgodkjente smøremidler. Matrix utvikler stadig nye produkter som føyes til det brede sortimentet.

NSF og InS er sertifiseringsinstanser som godkjenner smøremidler og fett i henhold til ulike kategorier. I oversikten nedenfor nner du en forklaring på de vanligste smøremiddelgodkjenningene.

H-1 smøremidler

Kategorien dekker smøremidler som brukes der tilfeldig kontakt med næringsmidler er sannsynlig.

HX-1 smøremidler

Kategorien dekker smøremidler som kommer i tilfeldig kontakt med næringsmidler.

H-2 smøremidler

Kategorien dekker smøremidler som brukes på driftsutstyr som er av vesentlig betydning for fabrikken, men som ikke vil komme i kontakt med næringsmidler. Skal ikke inneholde: parfyme, Pb, Sb, Cd eller Ni.

HT-1 varmeveksleroljer

Kategorien dekker smøremidler som brukes der tilfeldig kontakt med næringsmidler er sannsynlig.

H-3 emulgerbare oljer

Disse produktene har en kjemisk sammensetning som gjør at de kan påføres kroker, traller og lignende utstyr for å rengjøre og forhindre rust. Blandingen må fjernes helt fra de utstyrsdelene som kommer i kontakt med næringsmidler, før disse delene brukes igjen.

3-H slippmidler

Kategorien dekker smøremidler og formslippmidler som ofte kommer i kontakt med næringsmidler. Til forskjell fra H-1-smøremidler, kan 3-H-smøremidler brukes som tilsetninger i næringsmidler (regelen om 10 PPM gjelder ikke, dvs. deigdelerolje).

Anbefalte produkter | WEBSHOP