Ved spørsmål, kontakt:

Thor Eliassen

Industrial Project Specialist
Aquatiq Chemistry
+47 913 09 199
[email protected]

Grease basert på kalsiumsulfonat

Grease kan fungere som barrierer for å forhindre smøremiddellekkasje, samt forhindre lekkasje når pakninger ikke lenger er 100 % intakte.

Fordelene ved bruk av grease er flere. For det første forhindrer grease forurensning og fremmedlegemer fra å trenge inn i utstyret. For det andre blir faste hjelpestoffer (additiver) som grafitt, kalsiumkarbonat, molybdendisulfid, PTFE og hBN holdt i suspensjon For det tredje er utstyr basert på smøring fra grease som oftest enkelt i design, krever mindre plass og veier vesentlig mindre enn tilsvarende utstyr. Dette vil blant annet bidra til reduserte innkjøps- og vedlikeholdskostnader Sist men ikke minst har grease betydelig lengre levetid enn flytende smøremidler. Dette er spesielt en fordel mht utstyr som er vanskelig / krevende eller innebærer risiko å vedlikeholde.

Noen av gevinstene ved bruk av grease basert på kalsiumsulfonat er som følger:

  • Veldig høyt dråpepunkt, noe som resulterer i en høy arbeidstemperatur
  • Utmerket barriere mot vann
  • Ekstremt lang levetid og lavt forbruk
  • Ekstreme trykkegenskaper (EP)
  • Offentlige slitasjeoverflate
  • Svært god mekanisk stabilitet
  • Iboende egenskaper (innebygd i fettet) muliggjør lavt / ingen bruk av additiver

Kalsiumsulfonat grease

ASTM B 117 «Salt fog» testing

Vårt utvalg

Vi har god erfaring og et bredt utvalg av grease basert på kasliumsulfonat. Vi har spesialtilpassede produkter ift lav og høy hastighet, ekstreme trykk, sjokkbelastninger, korrosjon med flere.