Kontakt oss for råd

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent / Kurskoordinator
Aquatiq Consult
+47 957 94 008 
[email protected]

 

 

Vi tilpasser opplæringen til ditt behov

Bedriftsinternt kurs er mest hensiktsmessig når flere i samme virksomhet har behov for lik kompetanse. Etter gjennomført kurs vil alle ha tilnærmet samme forståelse og utgangspunkt i forhold til de utfordringer virksomheten står overfor.

En slik løsning er ofte mer økonomisk for virksomhetene.

 • Kurset kan gjennomføres på eller i nærheten av virksomheten. Det vil redusere reiseutgifter. 
 • Vi kan tilby en fast pris per kurs. Det innebærer at kursavgiften pr deltager reduseres i takt med økende antall deltagere.

Aquatiq Consult har lang erfaring med å arrangere bedriftsinterne kurs for både virksomheter og myndigheter. Vi gjennomfører alt fra enkeltstående kurs til større opplæringsprogram.

Alle våre åpne kurs kan bedriftstilpasses og i tillegg til disse har vi en rekke andre kurs som kan tilpasses din bransje, prosess og behov.

Kontakt oss så kan vi bistå med å finne en løsning for din bedrift.

Eksempler på tema:

 • Standarder for mattrygghet (BRC, FSSC 22000)
 • Praktisk allergenstyring / inkludert allergenkalkulator
 • Rotårsaksanalyse / LEAN
 • Revisjonskurs / Leverandørvurdering / Gap-analyser
 • Matsvindel / food defence
 • Listeria og Listeriaberedskap
 • Hygienisk design
 • Mikrobiologi på grunnleggende og videregående nivå, alt etter deres behov
 • Mikrobiologi for spesifikke bransjer f.eks sjømatindustrien
 • Prøvetaking og holdbarhetsforsøk tilpasset virksomhet
 • HACCP tilpasset din bransje, bedrift, prosess, roller og nivå 
 • Hygiene på nødvendige nivåer og målgruppe (her har vi grunnleggende og videregående kurs)
 • Renhold tilpasset nødvendige nivåer (her har vi grunnleggende og videregående kurs)

Gjennomføring av bedriftsinterne kurs

Trinn 1: Tilpasning

 • Mål og omfang må avklares. En generell regel er at opplæringen tilpasses aktuelle utfordringer og tilhørende prosesser. Det er derfor viktig at vi har tett dialog med dere som kunde i forkant av design av opplegg for opplæring.
 • Vi skreddersyr så kurs / opplæringsprogram basert på informasjon vi får tilsendt, evt innhenter ved besøk hos dere.

Trinn 2: Gjennomføring

 • Opplæringen ledes av fagspesialister / seniorkonsulenter med spisskompetanse i tema det foreleses i, samt lang erfaring med gjennomføring av både åpne og bedriftstilpassede kurs / opplæringsprogram.
 • For best resultat og dynamikk anbefaler vi et deltagerantall mellom 7 og 20. 
 • Møtelokaler, videoprosjektor, flipp-over og lunch klargjøres av virksomheten selv, hvis ikke annet avtales.
 • Aquatic Consult stiller med engasjerte foredragsholdere, kursmateriell og kursbevis.

Trinn 3: Oppfølging

Opplæring trigger ofte gjennomføring / endring. I den sammenheng har mange spørsmål i etterkant av opplæring. Vi har god erfaring med oppfølging via mail / telefon. Dette er en kostnadseffektiv måte å jobbe på.

 • Oppdragsgiver avsender dokumentasjon / spørsmål til avtalt tid.
 • Dokumentasjon gjennomgås av Aquatiq Consult for neste møte og gjennomgås / diskuteres i telefonmøte.

 

Kundereferanser

Vi har i snart 20 år levert utallige bedriftsinterne kurs, for ulike bransjer og i ulike tema. Vi har blant annet gjennomført nettkurs i HACCP for TINE Meieriet Dovre. I etterkant av kurset intervjuet vi deres forbedringssjef Ymbjørg Øwre om mål, bakgrunn og erfaring med bruk av nettkurs som kursform på denne type kurs.

Les tilbakemelding her!