Ta kontakt for spørsmål eller mer informasjon

Kine Rædergård Skrivervik

Seniorkonsulent
Aquatiq Consult

 

Culture Excellence

For å forbedre seg må man først vite hvor man er. Men hvordan måler man en bedrifts mattrygghets- og kvalitetskultur?

Aquatiq Consult kan tilby løsningen Culture Excellence, som er den  mest anerkjente og anvendte metoden for måling og forbedring av kultur i matbransjen.

Hvorfor Culture Excellence:

 • Internasjonalt anerkjent; anerkjent av GFSI og de store standardeierne om f.eks BRCGS
 • Forskningsbasert, bygger på over 15 års akademisk forskning og industrierfaring
 • Brukes av over 5000 virksomheter i over 85 land
 • Tilgjengelig på 53 språk

Fire kulturmoduler å velge mellom

 • Mattrygghet
 • Kvalitet
 • HMS
 • Bærekraft

Erfaringer fra eksisterende kunder

 • 95% av kundene øker egen gjennomføringsgrad
 • 98% av kundene har repetert undersøkelsen år 2
 • 94% av de som starter undersøkelsen gjennomfører den
 • 100% av pilotkunder valgte å implementere løsningen på alle virksomheter

Andre tilbakemeldinger

 • Bidrar til å sette fokus på riktig sted
 • Gir bedre styring og effekt av opplæringstiltak
 • Bidrar til effektiv erfaringsutveksling og kompetansebygging
 • Avdekker om mål og strategier er forankret og kjent
 • Dekker krav i BRC Global Food Safety versjon 8

I videoen under forklarer grunnleggerne av Culture Excellence systemet og modellen mer i detalj.

Kontakt oss om du vil ha mer informasjon

Hvorfor måle kultur?

Matproduksjon handler i dag om å ha styring på svært mange detaljer. Struktur, system og sertifisering er en nødvendighet, men ikke garanti for å lykkes. «The missing link» er ofte bedriftens kultur – «måten vi gjør det på hos oss». Arbeid med forbedring av bedriftskulturen er imidlertid vanskelig. Det tar tid, er komplekst og kan ikke fikses med teknologiske verktøy, fordi det handler om mennesker og etablerte arbeidsprosesser.

En god bedriftskultur er grunnleggende for at struktur og system skal fungere, og er derfor viktig å opprettholde og forbedre.

Ved å måle kulturen kan man oppnå følgende:

 • Identifisere risikoområder, i og mellom enheter, roller og aktiviteter
 • Synliggjøre styrker og svakheter i bedrifters nivå og evne til forbedring relatert til kvalitet og arbeid med mattrygghet
 • Sørge for ekte innsikt i medarbeideres meninger, holdninger og adferd
 • Identifisere de viktigste områdene å allokere ressurser til
 • Måle avkastning (ROI) på opplæring, systemer og andre initiativer

Hvordan måle kultur?

En kulturmålingsprosess med Culture Excellence består som regel av følgende trinn:

 • Forberedelse og planlegging: Vi definerer omfang, inngår kontrakt og innhenter informasjon nødvendig for å sette opp web-løsningen og undersøkelsen for dere.
 • Gjennomføring av digital spørreundersøkelse: Så snart web-løsningen og undersøkelsen er satt opp kan undersøkelsen lanseres. Den kan gjennomføres på både PC, pad og mobil. Den tar ca 15-20 minutter å gjennomføre (avhenger av hvor mange moduler dere har valgt).
 • Analyse og presentasjon av resultater: Et ekspertteam gjennomgår resultatene og utarbeider en excecutive oppsummering som blir presentert for dere på et web- møte, sammen med råd og tips.
 • Coaching og oppfølging i etterkant. Dere har tilgang til en egen web-plattform med alle analyseresultater, forhåndsproduserte rapporter og med muligheter for å drille ned og analysere data. Vi kan også bistå dere i prosessen med å identifisere prioriterte forbedringsområder, samt delta i forbedringsprosesser.
 • Ny måling etter et år for å måle forbedring, dersom ønskelig.

Ta kontakt om du ønsker å få mer informasjon eller demo av verktøyet.

Culture Excellence modellen

Organisasjonskultur er et komplekst tema som krever inngående kunnskap om psykologiske, ledelsesmessige og tekniske elementer. Culture Excellence har derfor utarbeidet en enkel og strukturert modell uten å gå på bekostning av akademisk strenghet.

Kulturbegrepet er delt inn i fire nøkkelkategorier: People, Process, Purpose and Proactivity, the 4 P`s.

 • PEOPLE: Mennesker forholder seg til alle nivåer av ansatte i en bedrift, og om de er bemyndiget, belønnet, en del av et team, trent og kommunisert med påvirker kulturen.
 • PROCESS: Prosessen er knyttet til de interne mekanismene i et selskap, inkludert styringskontroll, bruk av systemer, koordinering mellom avdelinger og nettsteder, konsistens av standarder og egnetheten til de fysiske lokalene.
 • PURPOSE: Formålet handler om selskapets visjon, strategi og verdier, og hvordan dette oversettes til mål og målinger.
 • PROACTIVITY: Proaktivitet handler om hvorvidt selskapet vet hvor risikoen deres er, holder seg klar over kunder og leverandører, og om de innoverer, investerer og kontinuerlig lærer og forbedrer.

Hver nøkkelkategori er deretter brutt ned i mindre elementer, som hver for seg har en rekke konkrete og nøye utvalgte spørsmål.

Culture Excellence erfaringer og forbedring

Mye av kulturen er usynlig, noe er vanskelig å forklare, ikke alle i et selskap vil ha nøyaktig den samme opplevelse og noen mennesker er kanskje ikke komfortable med å dele sine synspunkter.

Dette er grunnen til at modellen er nøye designet og konstruert for å ta hensyn til alle disse bekymringene og redusere deres innvirkning på virksomhetens resultater. Enda viktigere, modellen er basert på over 15 år med eksklusivt eide og analyserte forskningsdata for å vise nøyaktig hvilke handlinger, tro og erfaringer som bidrar til at et selskap oppnår ønsket kultur relatert til trygghet og kvalitet. 

Noen viktige trekk ved modellen og verktøyet er:

 • Fullstendig anonymitet
 • Velger ut et representativt utvalg av ansatte fra alle hierarkiske nivå
 • Har et nøye konstruert utvalg og balanser mellom spørsmål
 • Er designet fra det psykologiske perspektivet til det ‘forsvarte subjektet’ for å fremkalle det største nivået av relevans og ærlighet
 • Er oversatt til mer enn 50 språk
 • Har spesifikke spørsmål basert på matbransjen og ansattes nivå

Undersøkelsen gir dere unik innsikt og vil hjelpe dere til å identifisere prioriterte forbedringsområder. Dette er også en del av årsaken til at Culture Excellence har blitt så anerkjent og populær som den er i dag.

Erfaringer

Som nevnt er modellen tatt i bruk av over 5000 virksomheter i matbransjen. Culture Excellence har bedt kundene om å gi tilbakemeldinger på sine erfaringer.

 • 95% av kundene økte ytelsen
 • 94% av kundene har gjentatt undersøkelsen i år 2
 • 94% av ansatte som har påbegynt analysen har fullført den
 • 100% av piloter utvider til flere virksomheter

Les mer om kundenes tilbakemeldinger her

Ekspertpanel

Hvem vi er former hva vi gjør og hvordan vi gjør det.

Vi mener det er viktig å dele vår bakgrunn og erfaringer for å gi et innblikk i hvem vi er som selskap og bidra til å demonstrere bakgrunnen for utviklingen av Culture Excellence programmet. 

Culture Excellence er utviklet av Dr. Joanne Taylor og med hjelp av Dave Shannon.

 • Joanne er en kvalifisert psykolog, pedagog og forsker, med doktorgrad i risikostyring og atferdsendring. I løpet av de siste 20 årene har hun tatt en tverrfaglig, innovativ tilnærming til et variert utvalg av akademiske, offentlige og industrielle programmer i flere land.
 • Dave har tilbrakte de første 10 årene av karrieren hos ledelseskonsulentfirmaet Accenture. Han startet i en teknisk IT-rolle under dot.com-oppgangen, og gikk deretter over på stadig høyere roller i prosjekter og programmer for systemer og strategisk endring for kunder, inkludert Unilever, Sony, UBS, Shell, Sainsbury’s og SAB Miller.

Etter hvert som omfanget av arbeid ble utvidet, gjorde teamet og partnerskap også det. Sammen med seg har de satt sammen et fantastisk tverrfaglig team med unik kompetanse. Aquatiq Consult inngikk et partnerskap med Culture Excellence i 2017 og har en egen rolle i ekspertpanelet i Culture Excellence. Klikk her for å se hvem andre som sitter i teamet. 

Vi er stolte av å samarbeide med disse individene og organisasjonene for å forbedre det vi gjør.