Ta kontakt for spørsmål eller mer informasjon

Mariann Kirkerød

Daglig leder, Seniorkonsulent
Aquatiq Consult
+47 415 59 870
[email protected]

Måling av mattrygghetskultur (food safety culture):

I løpet av de siste årene har mattrygghetskultur blitt en viktig del for å kunne gjennomføre en effektiv ledelse av trygg mat arbeidet.

Tilbakekallinger og tilbaketrekkinger fra antatt flinke produsenter har gjort at matindustrien har innsett at tradisjonelle revisjoner og inspeksjoner ikke er tilstrekkelig for å hindre hendelser. Derfor er måling av kultur den manglende biten i puslespillet.

Culture Excellence er en forskningsbasert undersøkelse på kultur i matindustrien. Den baserer seg på over 20 års forskning, og blir brukt av matindustri i store deler av verden.

Undersøkelsen gir en detaljert innsikt i de ulike dimensjonene av kultur som påvirker mattryggheten. Dette gir virksomhetene mulighet til å sammenligne seg med andre virksomheter, finne konkrete tiltak til forbedring, redusere risiko og vise hvor de er gode.

Måling av kvalitetskultur (quality Culture):

Det å ha en sterk kvalitetskultur er det som skiller en suksessrik virksomhet fra en som ikke lykkes selv om de på overflaten ser like ut. Det er også det som gjør at en virksomhet unngår uheldige hendelser og skandaler spesielt i tøffe tider. Culture Excellence sine undersøkelser på kvalitetskultur avdekker om risikoområder finnes, og hvor de eventuelt befinner seg.

Måling av HMS-kultur (health and safety):

HMS er viktig for alle virksomheter og har ofte stort fokus. Imidlertid ser man at til tross for gode systemer og god oppfølging, så tas det snarveier og uhell skjer.

Måling av HMS-kultur er derfor et viktig steg i å bli kjent med hvor skjulte risikoer kan finnes i virksomheten og dermed kunne forstå hvordan man kan unngå at hendelser skjer. Det er også en godt virkemiddel for å vise de ansatte virksomhetens holdninger og engasjement rundt HMS-arbeidet og fremheve det som funger bra.