Ta kontakt for spørsmål eller mer informasjon

Mariann Kirkerød

Daglig leder, Seniorkonsulent
Aquatiq Consult
+47 415 59 870
[email protected]

Matproduksjon handler i dag om å ha styring på svært mange detaljer. Struktur, system og sertifisering er en nødvendighet, men ikke garanti for å lykkes. «The missing link» er ofte bedriftens kultur – «måten vi gjør det på hos oss». Arbeid med forbedring av bedriftskulturen er imidlertid vanskelig. Det tar tid, er komplekst og kan ikke fikses med teknologiske verktøy, fordi det handler om mennesker og etablerte arbeidsprosesser.

En god bedriftskultur er grunnleggende for at struktur og system skal fungere, og er derfor viktig å opprettholde og forbedre.

Ved å måle kulturen kan man oppnå følgende:

  • Identifiserer risikoområder, i og mellom enheter, roller og aktiviteter
  • Synliggjør styrker og svakheter i bedrifters nivå og evne til forbedring relatert til kvalitet og arbeid med mattrygghet
  • Sørger for ekte innsikt i medarbeideres meninger, holdninger og adferd
  • Identifiserer de viktigste områdene å allokere ressurser til
  • Måler avkastning (ROI) på opplæring, systemer og andre initiativer