Ta gjerne kontakt for spørsmål og mer informasjon

Mariann Kirkerød

Daglig leder
Aquatiq Consult
+47 415 59 870
[email protected]

Ledende leverandør av HACCP-kurs og -bistand til matindustrien

Aquatiq har kurset og bistått matbransjen med HACCP siden 2003. Vi har siden den gang kurset mange tusen deltagere fra ulike matrelaterte bransjer (deriblant Mattilsynet) og ervervet oss betydelig erfaring relatert til både utfordringer og løsninger. Denne erfaringen kommer våre kunder til gode gjennom mer presis og effektiv bistand.

I 2004 ble Aquatic Consult AS, som de eneste i Norge, registrert som opplæringssenter i HACCP av den internasjonalt anerkjente organisasjonen Royal Society for Public Health (RSPH).

Alle virksomheter som er sertifisert mot krav i internasjonale standarder for mattrygghet (GFSI) må vurdere og godkjenne sine serviceleverandører som f.eks kursleverandører. Det at Aquatiq er godkjent av RSPH er vårt bevis og trygghet for at våre kurs og kompetanse holder et høyt nivå og tilfredsstiller internasjonale krav.

 

Våre HACCP-kurs:

Level 2 – HACCP Innføring

Level 3 – HACCP Workshop

Level 4 – HACCP Advanced

 

RSPH HACCP-eksamen:

Aquatiq er kvalifisert til å tilby eksamen på vegne av RSPH på tre nivå:

 • Level 2 Award in Understanding HACCP
 • Level 3 Award in Understanding how to Develop a HACCP Plan
 • Level 4 Award in Managing the HACCP System

Eksamen kan tas i forbindelse med våre åpne HACCP-kurs, samt på bedriftstilpassede HACCP-kurs (min 2 dagers kurs).

 • Eksamen er på engelsk
 • Eksamensform level 2 og 3: multiple choice
 • Eksamensform level 4: skriftlig

Vi i Aquatiq® Consult legger mye energi i å vedlikeholde og oppdaterer våre kurs og kunnskap. I tillegg til at våre konsulenter deltar på aktuelle kurs og seminar i Norge, henter vi også informasjon og kompetanse fra internasjonale organisasjoner. I tillegg leverer vi revisjonstjenester til DNVGL. Det sikrer at vi til enhver tid holder oss oppdatert på internasjonale krav og beste praksis.

HACCP-bistand

Et HACCP-system skal bidra til produksjon av trygg mat. Det forutsetter både et riktig og kommunisert system som etterleves i praksis og som kontinuerlig forbedres.

Store omfattende systemer blir ofte uoversiktlige og lite brukervennlige. Virksomheter opplever at det er vanskelig å kommunisere og forsvare systemet, samt krevende å revidere og oppdatere.

Aquatiq Consult har, som nevnt, lang erfaring med å bistå virksomheter med utvikling og forbedring av deres HACCP-system. Under har vi gitt eksempler på hva vi kan bistå med.

HACCP: Utvikling av system og dokumentasjon

Interessenter som myndigheter, sertifiseringsbyrå, kunder, ledelse og øvrige ansatte må ha tillit til at HACCP-systemet er riktig og at det følges.

Det er mye som må være på plass, blant annet:

 • Arbeidet må være godt organisert. Et tverrfaglig HACCP-team må være etablert. HACCP-teamet må ha et klart mandat.
 • Grunnforutsetninger må være dokumentert og godt styrt.
 • Råvare – og produktbeskrivelser må være oppdatert.
 • Flytskjema må være utarbeidet og korrekte.
 • Metode for fareanalyse / risikovurdering må være dokumentert.
 • Relevante farer må være dokumentert.
 • Fareanalyse / Risikoanalyse må være systematisk grundig og dokumentert.
 • Begrunnelse for valg av kritiske og viktige grenseverdier må være dokumentert og validert.
 • HACCP- og OPRP-planer må utarbeides og følges.
 • Overvåking og korrigering av alle CCP / OPRP må være dokumentert.
 • Alle involvert i overvåking og korrigering av CCP / OPRP må ha gjennomført spesifikk opplæring.
 • Validering av styringstiltak må dokumenteres.
 • Verifiseringsplan må utarbeides og følges.
 • Prosess for analyse, rapportering og forbedring må dokumenteres.

Aquatiq kan bistå med:

 • GAP-analyse for å kartlegge forbedringspotensiale. Les mer om det her
 • HACCP-opplæring av ledere, HACCP-team og øvrige ansatte. Se vårt kurstilbud. Kursene kan også tilpasses din bedrift og målgruppe.
 • Utforming av struktur, retningslinjer og pedagogiske støttedokument til bruk under utvikling, drifting og forbedring av HACCP-systemet.
 • Bistand etter behov.
Hygienisk design

HACCP: Drift og kontinuerlig forbedring

Etter at HACCP-systemet er etablert og implementert må det følges opp.

Er systemet fortsatt riktig, blir det fulgt og får vi de resultatene vi ønsker?

 • Det er mye som skal følges opp og verifiseres og alt er ikke like kritisk.
 • Det er derfor viktig at dere basert på fareanalysen /risikovurderingen utarbeider en strukturert, oversiktlig og risikobasert plan for alt som skal følges opp og verifiseres.
 • For hver aktivitet skal resultater og trender dokumenteres, analyseres og rapporteres.

Hvis resultatene ikke er i tråd med mål, må det iverksettes forbedringstiltak.

 • Det skal utarbeides en plan for forbedringer som må iverksettes.
 • Resultater må følges opp for å verifisere at de har hatt ønsket effekt.

Aquatiq kan bistå med:

Vår lange erfaring gjør at vi kan bistå med råd og forslag til gode løsninger tilpasset din virksomhet. Eksempler:

 • Opplæring
 • Utarbeide gode excel-baserte planer for verifisering (årshjul).
 • BIOMAP Komplett, automatisert web-basert løsning for registrering, overvåking og trending av analyser.
 • Bistand basert på behov.

Ta kontakt dersom du ønsker bistand eller ønsker mer informasjon.