Ta kontakt for spørsmål og mer informasjon

Mariann Kirkerød

Daglig leder, Seniorkonsulent
Aquatiq Consult
+47 415 59 870
[email protected]

HACCP

Et HACCP-system skal bidra til produksjon av trygg mat. Det forutsetter et riktig- og kommuniserbart system som etterleves i praksis og forbedres kontinuerlig.

Store omfattende systemer blir ofte uoversiktlige og lite brukervennlige. Virksomheter opplever at det er vanskelig å kommunisere og forsvare systemet, samt krevende å revidere og oppdatere.

Kjenner du deg igjen?

Aquatiq Consult har lang erfaring med å bistå virksomheter med utvikling og forbedring av deres HACCP-system. Noen suksessfaktorer er:

Sikre tillit til systemet

Ledelse, ansatte og interessenter som myndigheter, kunder og sertifiseringsbyrå, må ha tillit til at systemet er riktig.

Det betyr ikke bare at vurderinger må være grundige, men også at systemet kan «leses» og forstås. Aquatic Consult kan bistå med gjennomgang av system, konstruktiv tilbakemelding og forslag til forbedringer.

Sikre god kommunikasjon av systemet

Systemet må være pedagogisk oppbygd for at det skal kunne leses og forstås.

Vi kan bistå med struktur, retningslinjer og utforming av pedagogiske støttedokument til bruk under utvikling av systemet og til kommunikasjon med ulike interessenter.

Sikre at systemet etterleves

Når systemet er på plass, må det følges. Ofte har virksomheter brukt store ressurser på systemet, mens det gis lite oppmerksomhet til arbeidet med å sikre at rutiner blir kommunisert og fulgt. Det bør være lett å gjøre det som er rett.

Her bistår vi med utvikling av nøye gjennomtenkte system for opplæring, tilrettelegging og oppfølging.

Sikre kontinuerlig forbedring

Gjennomgang av system, status og resultater må være risikobasert og rutiner for analyse, rapportering og forbedring må være tydelige og gis stor prioritet. Svært mange virksomheter sliter med å sette disse aktivitetene i system på en praktisk og gjennomførbar måte.

Vår lange erfaring gjør at vi kan bistå med råd og forslag til gode løsninger tilpasset din virksomhet.

Ta kontakt dersom du ønsker bistand eller ønsker mer informasjon.