Kommende kurs og arrangement

Ta kontakt for mer informasjon:

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent, kurskoordinator
Aquatiq Consult

+47 957 94 008
[email protected]

Trygg Mat – What it Takes

Aquatiq Consult har over to tiår gjennomført opplæring med utgangspunkt i ønsker og behov hos våre kunder. Gjennom denne reisen har vi gjort oss noen erfaringer.

Veien mot bedre resultater og tryggere mat starter med kunnskap. Men «What we know does not always equal what we do».

Det handler ikke bare om å gjennomføre et kurs. Maten blir ikke tryggere før kunnskapen tas i bruk.

For å skape ønskede resultater må opplæringen settes inn i rett kontekst.

Tre suksessfaktorer

1. Definer tydelig mål med opplæringen

 • Kartlegg periodisk opplæringsbehov mot krav og resultater fra viktige resultatindikatorer. Det vil gi dere en god forståelse for mål og omfang.
 • Vær tydelig på om målet er å bygge kunnskap, eller om opplæringen skal bidra til å bygge ferdigheter og / eller endret adferd.
 • Velg kursformat og virkemidler som støtter opp om det dere ønsker å oppnå.

2. Definer målgruppe

 • Dersom målgruppen har ulik kompetanse, kan det være lurt å dele inn i flere målgrupper og spisse opplæringen mot den enkelte.

3. Velg kursformat og virkemidler

Kursformat, innhold og virkemidler må sees i sammenheng med mål. Under har vi beskrevet dette litt mer.

Klasseromskurs

Engasjemang og trening er avgjørende for å mestre nye ferdigheter. Klasseromskurs er det kursformatet som fasiliteter dette best.

Her kan man i større grad velge mellom ulike virkemidler for å skape refleksjon, diskusjon, felles forståelse og samhandling.

Fysiske klasseromskurs er veldig godt egnet for «Kick Off´» og lengre metodekurs som går over flere dager.

Dette er en kursform som Aquatiq Consult er kjent for og behersker svært godt.

I kursoversikten finner dere alle våre kurs, inkludert klasseromskurs.

I tillegg tilbyr vi bedriftstilpassede kurs.

Ta kontakt om du ønsker at vi skal hjelpe deg og din bedrift.

Nettkurs

Dette formatet passer godt for mindre kurs.

I disse koronatider har Aquatiq fått mange muligheter til å teste hva som fungerer best.

 • Det er krevende å sitte konsentrert foran skjermen over lang tid. Vi anbefaler derfor å dele opp kursene i kortere moduler, med pause hver time.
 • Engasjement og trening er som nevnt avgjørende for å mestre nye ferdigheter. Dette er vanskeligere med nettkurs. Vi har imidlertid testet ulike involverings- teknikker.
  Blant annet har vi i dag løsninger som gjør det mulig å plassere deltagere i ulike digitale grupperom. Der kan de i fellesskap diskutere og løse oppgaver. Foreleseren kan gå inn og ut av grupperommene for å følge opp og bistå. Dette, sammen med kortere moduler og små involveringsøvelser, har fungert over all forventning.
 • Videre er det mulig å gi deltagere enkle og praktiske hjemmeoppgaver mellom modulene. På den måten får de reflektert og tatt i bruk kunnskapen med en gang.

I kursoversikten finner dere alle våre åpne nettkurs.

Vi gjennomfører også bedriftsinterne nettkurs.

Ta kontakt om du ønsker at vi skal hjelpe deg og din bedrift.

Nanolæring

Av vår erfaring bevisstgjøres ansatte i dag hovedsakelig gjennom kursing en gang i året.

Utfordringen:

 • Glemselskurven er bratt, og situasjonsbetinget årvåkenhet avtar raskt. Og det kan, som dere sikkert vet, få alvorlige følger.
 • Når det kommer til mattrygghet er opplæringen ofte obligatorisk. Hovedfokus er å gjennomføre, snarere enn læring som gir effekt.
 • I tillegg har man en tendens til å overdosere ansatte med informasjon. Både som individer og virksomheter, lærer vi best én ting om gangen – og ikke mange, som gjerne er tilfellet i slike «én gang i året»-kurs.

 

Hva gjør de beste?

Deling av informasjon og kunnskap er på mange måter limet som holder en sosial gruppe sammen.

Organisasjoner som har en sterk trygg mat kultur vet dette. De tar deling av informasjon til nye høyder, utover det å gjennomføre årlig kurs.

De anerkjenner at det vi ser, hva vi hører og hva vi leser, dersom det gjøres rett, kan ha en enorm innflytelse.

De deler derfor trygg mat relatert informasjon og kommuniserer ofte med sine ansatte via ulike media.

De forstår at for å motvirke glemselskurven og nedadgående årvåkenhet, trenger man en kontinuerlig prosess.

 

Hvordan kan Nanolæring bistå?

Det finnes i dag løsninger. Nanolæring er en serie av korte 3 minutters leksjoner, levert digitalt til alle ansatte, eller utvalgte grupper av ansatte, på en effektiv måte.

Det er enkelt og har stor effekt (som kan måles):
– Minimal administrasjon
– Ingen kalenderinnkalling
– Ingen brukernavn og passord
– Alle har tid til å gjennomføre
– Ingen overload av informasjon
– Over 50 språkmoduler
– Interaktivt
– Testmuligheter

Aquatiq Consult kan bistå med utvikling og drift for din virksomhet. Ta kontakt om du ønsker å få mer informasjon.

Praktisk informasjon

Praktisk kursinformasjon

Før du melder deg på kurs/arrangement hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for på- og avmelding. Kursinformasjon

_Z5B3455 kopi

Bedriftsinterne kurs

Vi tilpasser opplæringsprogram til deres behov. Bedriftsinternt kurs er mest hensiktsmessig når flere i samme virksomhet har behov for lik kompetanse.