Leverandørrevisjon

Kurset oppfyller kravene til leverandørprestasjon i BRC Global Standard for Food Safety.

Kursmål

Gi deltakerne en introduksjon til grunnleggende elementer som bør inkluderes i et system for leverandørprestasjon, og ulike verktøy og metoder for godkjenning og overvåking.

Innhold

  • Risikovurdering av ingredienser og emballasje.
  • Mat sikkerhetsstandarder for emballasje
  • Resultat vurderinger av overførte tjenester og outsourcede prosesser
    Spesifikasjoner og kontrakter
  • Velge og administrere leverandører
  • Systematisk gjennomgang av leverandører
  • Praktisk leverandørprestasjon vurdering

Målgruppen

Personell med ansvar for kvalitets- / kvalitetskontroll, innkjøp, medlemmer av HACCP-teamet.

Kurset kan tilpasses din bedrift.

Forkunnskap

For et tilfredsstillende læringsutbytte fra kurset skal deltakerne allerede ha grunnleggende HACCP kompetanse.

PRAKTISK KURSINFORMASJON

Relaterte tjenester