Ta kontakt for spørsmål eller mer informasjon

Merete Kiserud

Seniorkonsulent
Aquatiq Consult
+47 932 12 505
[email protected]

Vi hjelper deg med å forebygge matsvindel

Ingen prosesser kan garantere for at mat og forsyningskjeden ikke er et mål for kriminell aktivitet.

Aquatiq Consult bistår matbransjen med veiledning, tilnærminger og prosesser som kan bidra til å redusere risiko relatert til matsvindel. Hvordan minimere sårbarhet for svindel gjennom å sikre matens autentisitet og redusere konsekvensene av svindel.

Eksempler på bistand:

 • Opplæring; vi tilbyr både åpne og bedriftsinterne kurs
 • Etablering av prosess for å forebygge matsvindel
 • Gjennomføring av sårbarhetsanalyse
 • Risikoreduserende tiltak
 • System for overvåking og varsling
 • Leverandørrevisjoner

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å vite mer.

Food Fraud

Hva er matsvindel?

Matsvindel er en utfordring som har eksistert over lang tid (allerede omtalt i New York Times i 1850), og er et økende problem i Europa og resten av verden. Bare i juni 2015 stoppet det kinesiske tollvesenet matvarer for fire milliarder kroner, som enten var forfalsket, stjålet eller sabotert. Noen av matvarene var over 40 år gamle. Det er estimert at matsvindel koster den globale matindustrien 10-15 milliarder dollar hvert år.

Definisjoner

«Bevisst substitusjon, addisjon, sabotasje eller villedende merking av mat, ingredienser eller forpakning for økonomisk vinning » (National Center for Food Protection and Defense)

«Bevisste planlagt brudd på̊ regelverket satt i system og motivert utfira ønske om profitt hos produsent/importør/omsetter» (Mattilsynet)

Matsvindel inkluderer med andre ord et bredt spekter av bevisst og økonomisk motivert forfalskning av mat. Noen eksempler:

 • Adulterasjon (utblanding): En komponent av det ferdige produkt er falsk/uekte.
 • Tampering (sabotasje): Legitime produkter og emballasje er brukt  en uredelig måte.
 • Overrun (overproduksjon): Legitime produktet er laget i større antall enn produksjonsavtaler tilsier.
 • Theft (tyveri): Legitime produktet er stjålet og fremstår som legitimt anskaffet.
 • Diversion (avledning): Salg eller distribusjon av lovlige produkter utenfor tilsiktede markeder.
 • Simulation (Simulering / kopiering?): Ikke legitime produkter er designet for å se ut som, men ikke en akkurat kopi av det legitime produktet.
 • Counterfeit (forfalskning): Alle aspekter av det forfalskede produktet og emballasjen er fullt kopiert
 • Contaminant (kontaminant): Tilsatt kontaminant (akutt giftig/dødelig eller i små doser over tid) Har du eksempler på en kontaminant?
 • Mislabelling (Villedende merking): Falske påstander eller bevisst feilmerking for å gi produktet egenskaper det ikke har eller utelatelse av ingredienser (allergener)
 • Dilution (Fortynning): Fortynne varer som for eksempel juice med vann

Hvorfor forebygge matsvindel?

Det kan være vanskelig å avdekke matsvindel. Ofte er faktorer som vann og sukker, eller ingredienser involvert.  Disse er i utgangspunktet kjent og lovlige. Dersom  de bevisst brukes feil for økonomisk gevinst blir det svindel. Motivasjonen er økonomisk.

Hensikten er ikke å skade forbruker. Men, erfaring viser at matsvindel også kan forårsake sykdom og til og med død. Dette var tilfelle i 2008 da melamin ble brukt som en nitrogen-kilde for å øker målbart proteininnhold i melk Dette resulterte i at over 50 000 babyer ble innlagt på sykehus og seks dødsfall.

Mad andre ord, matsvindel lurer forbrukerne. De får  lavere kvalitet, mot deres kunnskap og vilje. Det kan også få alvorlige helse implikasjoner

Forebygging av matsvindel er avgjørende for å beskytte tilliten til forbrukerene og for å opprettholde en rettferdig, bærekraftig virksomhet.

Relaterte tjenester