For mer informasjon, kontakt

Mariann Kirkerød

Managing Director
Aquatiq Consult
+47 415 59 870
[email protected]

Innleie av bistand og kapasitet:

Manglende ressurser, fravær av nøkkelpersonell, organisasjonsendringer, krevende prosjekter og behov for raskere fremdrift, kan være noen årsaker til at virksomheter velger å leie inn bistand i perioder.

Eksempler på tjenester:

 • Vikariat for kvalitetsleder
 • Innleie av prosjektleder / prosjekt deltager
 • Bistå kvalitetsleder/-avdeling i prosjekt
 • Innleie av ekspertise
 • Lede forbedringsprosjekter

Eksempler på bistand

Det er ofte behov for å styrke egen ressursgruppe i ulike prosjekt enten i form av økt kapasitet eller i form av ekspertise. Vi kan bistå med støtte i prosjektets ulike faser. Noen eksempler:

 • Bistå ved bygging av nye fabrikk / avdeling  relatert til hygieniske krav og  praktiske løsninger
 • Hjelp til vurdering av produksjonsutstyr relatert til hygienisk design, innkjøp og innstallasjon
 • Bistå i forbindelse med prosjektering av layout og soneinndeling
 • Optimalisering av renholdsprosessen
 • Uvikling og forbedring av grunnforutsetninger og HACCP
 • Utvikling av leverandørvurderingssystem
 • Utvikling av revisjonsprogram
 • Utvikling av system for matsvindel
 • Utvikling av risikobasert prøvetakingsprogram
 • Utarbeidelse av program for holdbarhetstesting
 • Listeria management
 • Beredskap ved påvisning av patogene mikroorganismer eller andre uønskede hendelser
 • System for allergen management
 • Validering
 • m.m

Ta kontakt ved behov