Allergen Bureau

For spørsmål vennligst kontakt

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent/Kurskoordinator
Aquatiq Consult
+47 957 94 008

[email protected]

Allergen Bureau

Allergen Bureau ble etablert i 2005 som et initiativ fra The Australian Food & Grocery Council Allergen Forum. Det overordnede målet for Allergen Bureau er å dele infor- masjon og erfaringer innen matindustrien om håndtering av matallergener og å sikre at forbrukeren får relevant, konsistent og forståelig informasjon om matallergener. Allergen Bureau har utviklet allergenkalku- latoren VITAL, som er et system som bereg- ner konsentrasjoner av allergener i råvare, og krysskontakt allergener som kan komme fra råvarer og de enkelte prosesstrinn. Blant Allergen Bureaus medlemmer finner vi re- presentanter fra de største multinasjonale næringsmiddelkonserner – som Nestle, Heinz, Unilever, Kelloggs, Parmelat, Kerry med flere. Aquatiq Consult ble fra 2012 godkjent av Allergen Bureau for å gjen- nomføre opplæring i VITAL, og våre kurs- holdere har et tett samarbeid med Allergen Bureau.