For spørsmål vennligst kontakt

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent/Kurskoordinator
Aquatiq Consult
+47 957 94 008

[email protected]

Campden BRI er Storbritannias største uavhengige medlemsbaserte organisasjon, som driver med forskning og utvikling for matindustrien over hele verden. BRI tilbyr industrien teknikk, forsknings- og rådgiv- ningstjenester, som er nødvendige for å sikre produkttrygghet og -kvalitet, prosess- effektivitet og produkt- og prosessinnovasjon. BRI ́s forsknings- og utviklingsprogrammer gjenspeiler behovet som er identifisert av industrimedlemmer, og gir en kontinuerlig fornybar kunnskapsbase for teknologiover- føring. Aquatiq Consult er medlem av Camp- den BRI, og får dermed oppdatert informa- sjon på forskning og utvikling, relevante fag- seminar og kurs. Det er på BRI ́s opplærings- senter i Chipping Campden vi har oppdatert oss innenfor blant annet HACCP.