For spørsmål vennligst kontakt

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent/Kurskoordinator
Aquatiq Consult
+47 957 94 008

[email protected]

EHEDG er et konsortium av medlemmer fra utstyrsprodusenter, matindustrien, forsk- ningsinstitutter, så vel som offentlige helse- myndigheter. Hovedmålet med EHEDG er å fremme trygg mat ved å bedre hygienisk teknikk og design i alle aspekter av mat- produksjon.

EHEDG støtter aktivt europeisk lovgivning, som krever at håndtering, proses- sering og pakking av mat gjøres på en hygienisk måte ved å bruke hygieniske maskiner og i hygieniske lokaler (EC direktiv 2006/ 42/EC for Machinery, EN 16722 og EN ISO 14159 Hygienekrav). Aquatiq sitter i faggruppen for utstyr og maskiner til fisk (Subgroup Fish Processing). Våre tekniske konsulenter har deltatt på flere kurs og seminar i regi av EHEDG.