Nettkurs 7. september

Ta kontakt for mer informasjon:

Merete Kiserud

Leder for nettverk / Seniorkonsulent
Aquatiq Consult
+47 932 12 505
[email protected]

 

 

På kurset i mai vil vi også gjennomgå vårt nyutviklede verktøy for sårbarhetsanalyse for Food Defense

Hva er «Food Defense»?

Og hva er forskjellen på HACCP, VACCP og TACCP, som det også kalles. Du er sikkert kjent med begrepet Food Safety (mattrygghet), som handler om å redusere sannsynligheten for utilsiktet kontaminering med farer som kan føre til helsefarlig mat eller drikke. Food Defense skal derimot beskytte maten mot forsettlig kontaminering som utføres for å skade konsumentene og/eller produsenten.

Hva er forskjellen mellom Food Fraud (matsvindel) og Food Defense (direkte oversatt til matforsvar)?

Begge deler er bevisste handlinger, men forskjellen er intensjonen med handlingene:

 • Food Defense (Food Sabotage) er handlinger som har til hensikt å forårsake omfattende skade på folkehelsen.
 • Food Fraud (matsvindel) utføres ikke primært for å forårsake helseskade, men et ønske om økonomisk vinning.

Food Defense Plan

En «Food Defense Plan» skal avdekke sårbarheter i bedriftens prosesser, forebygge og beskytte mot ondsinnede handlinger som utføres for å skade konsumentene. Alle matprodusenter bør ha kunnskap om disse forholdene.

 • For bedrifter som er sertifisert etter en GFSI godkjent standard er dette et krav.
 • Eksporterer bedriften til USA, og omfattes av IA-regelen er det et lovkrav å utarbeide, dokumentere og implementere en Food Defense plan.
 • FSMA (Food Safety Modernization Act) krever også opplæring i bevissthet om matforsvar for nøkkelpersonell og rådgivere som arbeider med handlingsrettede prosesstrinn.

Målrettet og god opplæring innen Food Defense vil bidra til å beskytte dine produkter, prosesser, kunder og din arbeidsplass.

Mål

Kurset vil gi deltagerne:

 • En forståelse av hva Food Defense er og hva en Food Defense Plan bør inneholde
 • Kunnskap til å skille mellom mattrygghet, matsvindel og Food Defense (HACCP, VACCP og TACCP)
 • En oversikt over anerkjente metoder for sårbarhetsanalyse for Food Defense, slik at det vil forenkle arbeidet med å finne best egnet metode for egen bedrift
 • Tilstrekkelig kunnskap til å lage et opplæringsprogram for Food Defense for egne ansatte

Innhold

 • Hva er Food Defense – definisjoner og innhold
 • Hva skal vurderes i en sårbarhetsanalyse
 • Hva er FSSC og BRC´s krav til Food Defense
 • Eksempler på ulike metoder for sårbarhetsanalyser
 • Forebygging og grunnforutsetninger
 • «Mitigation plan»
 • Hva bør en Food Defense plan inneholde
 • Hvilke Food Defense-elementer bør inn i opplæringen
 • Starthjelp i bruk av metodikk
 • NYHET! Verktøy for sårbarhetsanalyse

Målgruppe

 • Kurset er rettet mot personell som jobber med kvalitet, forbedring og trygg mat-ledelse.

Praktisk informasjon

 • Før du melder deg på kurs hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for PÅ- OG AVMELDING
 • Kurset gjennomføres på Zoom
 • Påmeldingsfrist: 4 uker før kursstart, men gitt ledige plasser, tar vi imot påmelding inntil 2 dager før kursstart
 • Varighet: kl 08:30-12:00
 • Kursavgift: 3900,-
 • Kursbevis sendes elektronisk per registrerte deltager

Legg igjen en kommentar

Please rate*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment