Nettkurs 16. februar

Ta kontakt for mer informasjon:

Merete Kiserud

Seniorkonsulent
Aquatiq Consult
+47 932 12 505
[email protected]

Hva er «Food Defense»?

Og hva er forskjellen på HACCP, VACCP og TACCP, som det også kalles. Du er sikkert kjent med begrepet Food Safety (mattrygghet), som handler om å redusere sannsynligheten for utilsiktet kontaminering med farer som kan føre til helsefarlig mat eller drikke. Food Defense skal derimot beskytte maten mot forsettlig kontaminering som utføres for å skade konsumentene og/eller produsenten.

Hva er forskjellen mellom Food Fraud (matsvindel) og Food Defense (direkte oversatt til matforsvar)?

Begge deler er bevisste handlinger, men forskjellen er intensjonen med handlingene:

 • Food Defense (Food Sabotage) er handlinger som har til hensikt å forårsake omfattende skade på folkehelsen.
 • Food Fraud (matsvindel) utføres ikke primært for å forårsake helseskade, men et ønske om økonomisk vinning.

Food Defense Plan

En «Food Defense Plan» skal avdekke sårbarheter i bedriftens prosesser, forebygge og beskytte mot ondsinnede handlinger som utføres for å skade konsumentene. Alle matprodusenter bør ha kunnskap om disse forholdene.

 • For bedrifter som er sertifisert etter en GFSI godkjent standard er dette et krav.
 • Eksporterer bedriften til USA, og omfattes av IA-regelen er det et lovkrav å utarbeide, dokumentere og implementere en Food Defense plan.
 • FSMA (Food Safety Modernization Act) krever også opplæring i bevissthet om matforsvar for nøkkelpersonell og rådgivere som arbeider med handlingsrettede prosesstrinn.

Målrettet og god opplæring innen Food Defense vil bidra til å beskytte dine produkter, prosesser, kunder og din arbeidsplass.

Mål

Kurset vil gi deltagerne:

 • En forståelse av hva Food Defense er og hva en Food Defense Plan bør inneholde
 • Kunnskap til å skille mellom mattrygghet, matsvindel og Food Defense (HACCP, VACCP og TACCP)
 • En oversikt over anerkjente metoder for sårbarhetsanalyse for Food Defense, slik at det vil forenkle arbeidet med å finne best egnet metode for egen bedrift
 • Tilstrekkelig kunnskap til å lage et opplæringsprogram for Food Defense for egne ansatte

Innhold

 • Hva er Food Defense – definisjoner og innhold
 • Hva skal vurderes i en sårbarhetsanalyse
 • Hva er FSSC og BRC´s krav til Food Defense
 • Eksempler på ulike metoder for sårbarhetsanalyser
 • Forebygging og grunnforutsetninger
 • «Mitigation plan»
 • Hva bør en Food Defense plan inneholde
 • Hvilke Food Defense-elementer bør inn i opplæringen
 • Starthjelp i bruk av metodikk

Målgruppe

 • Kurset er rettet mot personell som jobber med kvalitet, forbedring og trygg mat-ledelse.

Praktisk informasjon

 • Før du melder deg på kurs hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for PÅ- OG AVMELDING
 • Kurset gjennomføres på Zoom
 • Påmeldingsfrist: 4 uker før kursstart, men gitt ledige plasser, tar vi imot påmelding inntil 2 dager før kursstart
 • Varighet: kl 08:30-12:00
 • Kursavgift: 3900,-
 • Kursbevis sendes elektronisk per registrerte deltager

Legg igjen en kommentar

Please rate*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment