Kommende nettkurs:

6. og 7. desember

17. og 18. januar 2023

7. og 8. februar 2023 (engelsk)

Ta kontakt for mer informasjon:

Therese Faye

Microbiology & Food Safety Specialist, PhD
Aquatiq Consult

+47 93431796
[email protected]

Bli kjent med HACCP-metodikken

Produksjon av trygg mat, hver dag, året rundt krever både struktur og god kultur. Med andre ord, vi trenger system, vi trenger å gå i takt og at ALLE gjør sin del. Vi har i disse koronatider lært og følt hva det virkelig innebærer å gå i takt for å redusere smitterisiko og sykdom.

Hvorfor HACCP?

HACCP handler nettopp om å etablere en struktur for å forhindre tilførsel, smitte og overlevelse av næringsmiddelfarer i produkt. Uten denne strukturen er det lett at det smeller, med de konsekvenser det kan medføre. HACCP-metodikken har vist seg som svært effektiv for å redusere risiko, og har derfor fått internasjonal anerkjennelse både av myndigheter og kunder.

Derfor er det også slik at alle virksomheter som produserer og selger mat, både store og små, er pålagt  å innføre systemer for å produsere trygg mat. Hjertet i systemet er HACCP.

Suksessfaktorer for et effektivt HACCP-system

Veien mot bedre resultater og tryggere mat starter med kunnskap. Men – «Det vi vet, tilsvarer ikke alltid det vi gjør».

Maten blir ikke tryggere før kunnskapen tas i bruk. Det handler om å endre adferd og resultater. Det vil si, det holder ikke bare å bygge struktur, det handler også mye om å bygge en trygg mat kultur.

HACCP-systemet bør være enkelt og brukervennlig for at alle i virksomheten skal kunne forstå og bruke systemet i praksis. Uten god praksis vil man vanskelig lykkes.

Skal man bygge kultur, er kunnskap nøkkelen til suksess. Både ledere og andre ansatte trenger å ha en grunnleggende og felles forståelse, i tillegg til å forstå egen rolle og ansvar for nettopp og kunne samarbeide og gå i takt.

Det er imidlertid ingen «silver bullet» for kunnskap, men gjennom nettkurset gjør vi det enklere og billigere å gjennomføre opplæringen. I tillegg er det mer gøy når man får med seg flere på laget.

Mål

HACCP er et tema som må modnes, og som krever god teoretisk grunnlag, før man kan begynne med det praktiske arbeidet. 

Dette kurset er en starthjelp for å bli kjent med HACCP-metodikken. 

Etter endt kurs vil deltagere:

 • Forstå hva som menes med begrepet grunnforutsetninger og viktigheten av disse
 • Ha økt forståelse for hvordan forbedre grunnforutsetningene på egen virksomhet
 • Forstå hva som menes med begrepet næringsmiddelfarer
 • Få økt bevissthet og kjennskap til næringsmiddelfarene på egen virksomhet
 • Bli kjent med HACCP-metodikken og de 7 HACCP-prinsippene
 • Få økt bevissthet og kjennskap til viktige og kritiske styringstiltak på egen virksomhet

Innhold

Teori og øvelser relatert til følgende tema:

 • Systematisering av trygg mat arbeidet 
 • Grunnforutsetninger
 • Næringsmiddelfarer
 • HACCP-metodikken trinn for trinn

Målgruppe

Innføringskurset er generelt og passer for alle virksomheter i matbransjen.

Kurset er meget godt egnet for:

 • Personell som ikke er kjernemedlemmer i HACCP-teamet (kjernemedlemmer trenger utvidet opplæring i HACCP)
 • Personell i mindre virksomheter og ansatte som trenger oversikt over HACCP
 • Personell som ønsker / har behov for oppfriskning
  • Oppfriskning har nå blitt et krav i de fleste anerkjente standarder for mattrygghet

Kursbevis og tilbud om HACCP-eksamen

AIle som fullfører kurset (deltar på begge moduler) får kursbevis. I tillegg tilbyr vi også HACCP-eksamen «Level 2 Award in Understanding HACCP», som er utviklet av RSPH. Dette er et ekstra (frivillig) tilbud til våre kursdeltagere, og vi gjør oppmerksom på at vi kun fasiliterer eksamen på vegne av RSPH. Det er RSPH som setter opp spørsmål, retter besvarelser og setter opp system for gjennomføring av digital eksamen. For de som ønsker å ta eksamen, tilbyr vi en time gjennomgang etter 1. kursmodul, hvor vi går gjennom eksempler på eksamensspørsmål, og guiding på gjennomføring av digital eksamen.

Nivå 2: Demonstrere forståelse for HACCP
Tid til rådighet: 57 minutter
Eksamensform: Multiple Choice
Språk: Engelsk
Hjelpemiddel: Engelsk-Norsk ordbok

Les mer om HACCP-eksamen her

Praktisk informasjon

Vilkår og informasjon: Før du melder deg på kurs hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for  PÅ- OG AVMELDING

 • Kurset kjøres på en digital plattform, og du vil motta link til kurset i egen mail
 • Kurset er delt i 2 moduler
 • Påmeldingsfrist: 4 uker før kursstart, men gitt ledige plasser, tar vi imot påmelding inntil 2 dager før kursstart
 • Modulenes varighet: kl 08:30-12:30
 • Kursavgift: 5200,- / 5500,- (2023) 
 • Eksamensavgift: 1630,- / 1690,- (2023)
 • For å motta kursbevis, må du delta på begge modulene

Andre relevante kurs:

Alle våre kurs kan bedriftstilpasses etter din virksomhets behov og utfordringer. Ta kontakt så hjelper vi deg med å finne en god løsning.  

2 kommentarer

 1. (4/5)

  Veldig god innføring og oppfriskning i HACCP med flinke kursholdere og gode diskusjoner.

Legg igjen en kommentar

Please rate*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment