Kommende nettkurs:

24.-26. august

Kommende fysisk kurs:

Bergen 7.-9. september

Ta kontakt for mer informasjon

Kirsti Mathisen

Seniorkonsulent / Kurskoordinator
Aquatiq Consult
+47 957 94 008
kirsti.mathisen@aquatiq.com

Et praktisk kurs med internasjonal anerkjent kvalifisering

Dette HACCP-kurset gir kursdeltagere detaljert kunnskap om hvordan HACCP-systemer bygges opp, samt trinnvis veiledning i hvordan HACCP-prinsippene kan brukes i praksis.

En av suksessfaktorene er at vi bevisst har valgt å bruke 3 dager. HACCP er et tema som må «fordøyes og modnes», og et 3-dagers HACCP-kurs gir følgende fordeler:

 • Bedre tid til teori
 • Flere gruppeoppgaver
 • Mer tid til diskusjon og erfaringsutveksling
 • Bedre tid til rettledning av hver enkelt kursdeltager

Aquatiq – RSPH godkjent opplæringssenter i HACCP

Aquatiq Consult er et RSPH godkjent opplæringssenter og kursinnhold tilfredsstiller pensumkrav til RSPH Nivå 3 HACCP kurs. Hva betyr det for deg?

 • De fleste sertifiserte bedrifter må vurdere og godkjenne sine leverandørers kompetanse.  
 • Vår kompetanse, krav til læringsmiljø og undervisningsmateriell har blitt vurdert og godkjent av RSPH mot krav satt av RSPH. Beviset på det er at vi er listet opp på RSPH sine nettsider (ref, linken over).
 • Alle deltagere får kursbevis fra Aquatiq Consult.
 • Kurset kvalifiserer til RSPH HACCP-eksamen nivå 3. Oppmelding til eksamen er frivillig. Bestått RSPH-eksamen er imidlertid en internasjonal anerkjennelse på din HACCP-kompetanse. Vi anbefaler derfor alle deltagere å gjennomføre eksamen, spesielt HACCP-teamledere og HACCP-teammedlemmer. Det er imidlertid noen som ikke føler seg komfortable med å ta eksamen nivå 3. Vi tilbyr derfor også muligheten til å ta RSPH HACCP-eksamen nivå 2. 
 • Eksamen tilbys foreløpig kun på fysisk kurs.

Mål

Gi deltagere:

 • En innføring i hvorfor en bør prioritere å sikre produksjon av trygg mat
 • En oppdatert generell kunnskap om HACCP
 • Tilstrekkelig kunnskap om metodikken til aktivt å kunne delta i virksomhetens HACCP-arbeid og til å utvikle og forbedre eget HACCP-system.

Vi gjennomgår følgende trinn for trinn:

 • Viktigheten av arbeid med mattrygghet og hvilken rolle HACCP har i det overordnede systematiske forbedringsarbeidet 
 • Krav til HACCP
 • Planlegging og organisering av HACCP
 • Praktisk anvendelse av HACCP-prinsippene
 • Utarbeide HACCP- / OPRP-plan
 • Drift, kommunikasjon og kontinuerlig forbedring 
 • Bransjerelaterte gruppeoppgaver
 • Frivillig HACCP-eksamen (valg mellom nivå 2 eller nivå 3)

Målgruppe

Kurset er i første omgang rettet mot personer i virksomhetens HACCP-team, men anbefales også for alle med ansvar for trygg mat og risikostyring, ledelse, kvalitets- / laboratorie- og tilsynspersonell.

Kurset kan også bedriftstilpasses.

Forkunnskap

Forkunnskaper om HACCP er ikke nødvendig for å ha utbytte av kurset, men vil selvfølgelig være en fordel. Det er ikke nødvendig å gå innføringskurset før dette kurset.

Nettkurs

I disse koronatider har vi etter hvert fått veldig god erfaring med å arrangere nettkurs. Vi har også kjørt HACCP Workshop digitalt. Vi var litt skeptiske til å arrangere et kurs hvor deltagere blir «bundet til» dataskjermen i 3 dager, men både deltagere og kursholdere, ble svært positivt overrasket over hvor bra dette gikk.

Her er noen utdrag fra tilbakemeldinger:

Nettkurs er supert i disse unntakstilstandene. Det er selvfølgelig veldig fint med fysisk kurs da man kan bli bedre kjent med de andre deltakerne via å sosialisere på pausene.

Savner litt den sosiale delen av kurset ved onlinekurs, men sånn er situasjon.

Nettkurs på hjemmekontor er ikke det samme som fysisk, men likevel godt utført av flinke kursledere.

Kurset kan godt foregå på nettet. Trenger ikke å ha oppmøte da blir det lettere å være med.

Suksessfaktorer:

 • Kurset har flere involveringsøvelser og gruppeoppgaver. Det bidrar til å bryte dagen.
 • Det er et interaktivt kurs, hvor det forventes aktiv deltagelse. Deltagere må derfor  ha både kamera og lyd på PC/MAC.
 • Det blir tatt gode pauser underveis, og det legges inn 1 time lunchpause.
 • NB! Vi kan foreløpig ikke tilby HACCP-eksamen på nettkurset!

HACCP-eksamen

På våre fysiske kurs tilbyr vi HACCP-eksamen utviklet av RSPH på 2 nivå:

 • Nivå 2: Demonstrere forståelse for HACCP. Varighet: 30 minutter. 
 • Nivå 3: Demonstrere forståelse for HACCP og anvendelse av HACCP-prinsippene. Varighet: 90 minutter. 
 • Eksamensform: Multiple Choice, dvs ingen skriving.
 • Begge nivå er på engelsk. Men, i og med at eksamensformen er multiple choice, trenger du bare å forstå engelsk. Det er lov å ta med ordbok. Vi gir dere også en liten liste med HACCP-terminologi som vi har oversatt. 
 • RSPH vil tilby digital HACCP-eksamen ila våren. Når dette er klart, sender vi ut informasjon til de som har deltatt på nettkurs.

Praktisk informasjon fysisk kurs

 • Vilkår og informasjon: Før du melder deg på kurs hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for PÅ- OG AVMELDING
 • Kursets varighet: 3 dager (dag 1: 10-17.30 dag 2: 9-17.30 dag 3: 9-14 *)
 • * Ordinær kursdag avsluttes. Frivillig HACCP-eksamen arrangeres etter endt kurs.
 • Kursavgift: 11200,-
 • Eksamensavgift: 1550,-

Praktisk informasjon nettkurs

 • Vilkår og informasjon: Før du melder deg på kurs hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for PÅ- OG AVMELDING
 • Kursets varighet: 3 dager
  • Dag 1 og 2: 08:00-16:00
  • Dag 3: 08:00-12:00
 • Kursavgift: 9950,-
 • Digital HACCP-eksamen kan tilbys ila våren.

Andre relevante kurs: