Nettkurs 2. og 3. september

 

Merete Kiserud

Seniorkonsulent
Aquatiq Consult
+47 932 12 505
merete.kiserud@aquatiq.com

Økende grad av industrialisert og globalisert matproduksjon, handel og distribusjon, bringer matsvindel til Norge og til den enkelte virksomhet i større grad enn tidligere. Derfor må alle som nå er eller skal sertifiseres mot krav i en GFSI-godkjent standard, gjennomføre en dokumentert sårbarhetsanalyse. Dette er krav både i BRC v 8 og versjon 5 av FSSC 22000.

På dette kurset presenterer vi beste praksis for hvordan håndtere risiko relatert til matsvindel. Vi gjennomgår metodikk og viser metoder / verktøy som kan benyttes for å gjennomføre sårbarhetsanalyse i praksis. 

Bedriftstilpasning

Nettkurset kan også  bedriftstilpasses.

Arbeidet med styring av risiko relatert til matsvindel vil involvere mange, og med bedriftsinternt kurs får deltagere felles forståelse for problematikken og hvordan håndtere risiko for matsvindel i praksis.

Ved behov for hjelp med sårbarhetsanalysen, tilbyr Aquatiq Consult også konsulentbistand.

Mål

Kurset vil gi deltagerne:

 • Innføring i hva matsvindel og sårbarhetsanalyse er og hva som skjer ute i verden.
 • Kunnskap om hvordan strukturere og analysere innhentet informasjon.
 • Kunnskap om hvordan drifte systemet, dvs hvordan detektere og forebygge matsvindel lokalt i egen virksomhet og i matkjeden.
 • Starthjelp i bruk av metodikk og verktøy.

Innhold

 • Oversikt over krav til sårbarhetsanalyse iht GFSI
 • Introduksjon til matsvindel – begrepsavklaringer
 • Gjennomgang av sårbarhetsanalyse i praksis med gruppeoppgave for å bli kjent med metodikk og bruk av verktøy
 • Handlingsplaner og oppfølging (verifisering)
 • Gjennomgang av praktiske metoder / verktøy som kan benyttes for å utføre sårbarhetsanalysen i matvarekjeden

Målgruppe

 • Kurset er rettet mot personell som jobber med kvalitet, innkjøp og forbedring.

Praktisk informasjon

 • Vilkår og informasjon: Før du melder deg på kurs hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for  PÅ- OG AVMELDING
 • Kurset arrangeres digitalt 
 • Kurset består av 2 moduler
 • For å motta kursbevis, må du delta på begge modulene
 • Påmeldingsfrist: snarest og senest 2 dager før kursstart
 • Modulenes varighet: kl 08:30 – 12:00
 • Kursavgift: 4 950, – for begge moduler