Kommende kurs:

 • Del 1, Digitalt 14.-15. november
 • Del 2, Lillestrøm 21.-23. november

Aquatiq er de eneste i Norden, som er registrert som et godkjent opplæringssenter i HACCP av den internasjonalt anerkjente organisasjonen Royal Society for Public Health (RSPH). Denne godkjenningen oppnådde vi i 2004, og har siden den gang kurset flere tusen ansatte i matrelaterte virksomheter i HACCP.

Det betyr at vår kompetanse, krav til læringsmiljø og undervisningsmateriell har blitt vurdert og godkjent av RSPH mot krav satt av RSPH. Vi er i dag godkjent for å kunne tilby matbransjen HACCP-kurs og eksamen på alle nivå (Level 1-4).

Alle virksomheter som er sertifisert mot krav i internasjonale standarder for mattrygghet (GFSI) må vurdere og godkjenne sine serviceleverandører som feks kursleverandører. Det at Aquatiq er godkjent av RSPH er vårt bevis og trygghet for at kursene følger internasjonalt anerkjent pensum, og at både kurs og kompetanse holder et høyt nivå og tilfredsstiller internasjonale krav.

Foredragsholdere:

Elise Solberg Løvlund

Leder kurs
Aquatiq Consult
+47 47891676
[email protected]

Merete Kiserud

Leder nettverk
Aquatiq Consult
+47 93212505
[email protected]

Mariann Kirkerød

Daglig leder
Aquatiq Consult
+47 41559870
[email protected]

Løft din HACCP-kompetanse til neste nivå!

HACCP-kompetanse bygges gjennom å gradvis øke kunnskap i takt med praktisk bruk. HACCP er et modningsfag. HACCP Advanced (Level 4) vil ta deg til neste nivå.

Kurset dekker de viktigste ledelsesaspektene som er avgjørende for et effektivt HACCP-system. Du vil utvikle en dypere forståelse for et HACCP-basert styringssystem for mattrygghet. Kunnskapen vil hjelpe deg til å bedre utfordre og vurdere eget og andres system for å sikre at de er robuste og oppfyller beste praksis.

HACCP Advanced (Level 4) er et svært interaktivt kurs, med erfarne foredragsholdere som vil gi deg praktisk veiledning med mye vekt på case-studier og gruppeøvelser.

Hva er forskjell på HACCP Advanced (Level 4) og Workshop (Level 3)?

På HACCP Advanced (Level 4) skal vi ikke utarbeide et system – vi skal nå vurdere systemet. På dette kurset er det ikke bare ett case, men deltagerne skal vurdere mange ulike case – de skal få kunnskap til å kunne lede denne jobben uavhengig av hvilken organisasjon de kommer inn i. De skal da kunne vurdere GAP, vurdere hvilke grep som må settes inn, planlegge jobben, selge det inn til ledelsen, lede arbeidet, bygge kompetanse, forbedre og utvikle systemet til å tilfredsstille krav og dermed bidra til tryggere mat.

Målgruppe

Kurset passer for HACCP-team ledere og medlemmer, samt ledere som er involvert i utvikling, implementering og vedlikehold av HACCP. Det passer også for alle som skal gjennomføre intern og ekstern opplæring i HACCP, og som trenger å demonstrere sin HACCP-kompetanse. Videre passer kurset for rådgivere, revisorer og myndighetspersonell som jobber med mattrygghet.

Nødvendig forkunnskap

HACCP Advanced (Level 4) er et videregående kurs. Et godt kursutbytte fordrer både kunnskap og erfaring innen HACCP. Det anbefales derfor at deltagere tidligere har fullført HACCP-opplæring på mellomnivå (HACCP Workshop (Level 3) eller tilsvarende). Det vil bli sendt ut en prekvalifiseringstest til alle som har meldt seg på kurset. Dette for bedre å kartlegge / veilede om kurset er egnet for deg.

Målet med kurset

Kurset er bygd opp med bakgrunn i pensum for HACCP Advanced (Level 4) hos RSPH, som også danner grunnlag for læringsmål.

Overordnet mål med kurset er at deltagere etter endt kurs skal kunne planlegge hvordan utvikle, implementere og forbedre HACCP i en gitt sektor av matindustrien. Dette oppnås gjennom følgende delmål (som også er grunnlag for eksamen).

Deltagerne skal etter endt kurs kunne:

 • Forstå viktigheten av et HACCP-basert styringssystem for mattrygghet ved å forstå og forklare:
  • Bakgrunn for HACCP og HACCP-basert tilnærming til mattrygghet
  • Lovgiving og veiledning knyttet til HACCP ​
  • Viktigheten av ledelsen engasjement​ og hva det innebærer
 • Forstå viktigheten av å forberede eller endre HACCP-systemet ved å:
  • Forklare behovet for å ha effektive retningslinjer for mattrygghet
  • Kjenne til forberedende HACCP-aktiviteter / -trinn
  • Hvordan lede og forbedre program for grunnforutsetninger
  • Forstå rollen til HACCP-teamleder og utvikling av HACCP-teamet, fordeling av ansvar og ressurser, viktigheten av effektiv kommunikasjon og identifisering av opplæringsbehov
  • Forklare viktigheten av produktbeskrivelsen, inkludert sluttbruken av produktet
  • Forstå formål og behovet for nøyaktige flytskjema
 • Anvende og utfordre alle elementene i Codex HACCP-prinsippene ved å kunne:
  • Analysere farer og evaluere risiko
  • Kategorisere styringstiltak, fastslå kritiske styringstiltak og kritiske grenser
  • Bestemme prosedyrer for overvåking
  • Fastslå korrigerende handlinger / tiltak
 • Vite hvordan HACCP-baserte prosedyrer implementeres og evalueres, ved å:
  • Forklare krav til dokumentasjon
  • Forklare hvordan HACCP-systemet er validert og verifisert
  • Implementering, drift og vedlikehold av HACCP-systemet

Digitale- og fysiske samlinger

Mange er presset på både tid og kostnader, og en sammenhengende uke på kurs kan bli kostbart og utfordrende å tilpasse i en hektisk hverdag. For å imøtekomme denne sårbarheten, uten å gå på bekostning av kvalitet og utbytte, har vi valgt en kombinasjon av digitalt og fysisk kurs.

 • Samling 1 gjennomføres digitalt over 2 dager. Det vil bli en kombinasjon av teori og øvelser. Deltagere kan delta fra hjemmekontor eller fra jobb.
 • Samling 2 gjennomføres som en 3 dagers fysisk workshop, som avsluttes med RSPH Level 4 eksamen. På denne samlingen vil vi praktisere økt grad av diskusjoner og øvelser som egner seg best ved fysisk oppmøte.

Eksamen

Eksamen gjenspeiler i større grad hver enkelts faktiske kunnskapsnivå og gir en god mulighet til å demonstrere egen kompetanse, både internt, men også for personer utenfor egen organisasjon, f.eks revisorer og kunder. Dokumentert eksamen kan også være nyttig hvis man skal søke på ny jobb. Vi fasiliterer derfor obligatorisk HACCP-eksamen Level 4 på siste kursdag. Eksamen er utarbeidet av RSPH, er på engelsk og er skriftlig.

Praktisk informasjon 

 • Vilkår og informasjon: Før du melder deg på kurs hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for PÅ- OG AVMELDING
 • Påmeldingsfrist: 4 uker før kursstart, men gitt ledige plasser, tar vi imot påmeldinger inntil 2 uker før kursstart
 • Kursets totale varighet: 41 timer
 • Kurset deles i to; en digital del på 2 dager og den andre delen arrangerer vi på Thon Hotel Arena på Lillestrøm, 3 dager
 • Del 1, digital:
   • Dag 1 kl 09-18
   • Dag 2 kl 09-18
 • Del 2, fysisk:
   • Dag 3 kl 10-18
   • Dag 4 kl 09-18
   • Dag 5 kl 09-15
 •  Kursavgift:
  • Medlemmer av Aquatiq Food Network: 18 630,- (10% av veiledende pris)
  • Ikke-medlemmer: 20 700,-
 • Kursbevis:
  • Deltagere må delta på hele kurset for å få kursbevis.

Legg igjen en kommentar

Please rate*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment