Kommende kurs:

Dato kommer 

Ta kontakt for mer informasjon

Elise Solberg Løvlund

Leder kurs
Aquatiq Consult
+47 47891676
[email protected]

Foredragsholdere:

Løft din HACCP-kompetanse til neste nivå!

HACCP-kompetanse bygges gjennom å gradvis øke kunnskap i takt med praktisk bruk. HACCP er et modningsfag. HACCP Level 4 vil ta deg til neste nivå.

Hvorfor delta?

Kurset dekker de viktigste ledelsesaspektene som er avgjørende for et effektivt HACCP-system. Du vil utvikle en dypere forståelse for et HACCP-basert styringssystem for mattrygghet. Kunnskapen vil hjelpe deg til å bedre utfordre og vurdere eget og andres system for å sikre at de er robuste og oppfyller beste praksis.

HACCP Level 4 er et svært interaktivt kurs, med erfarne foredragsholdere som vil gi deg praktisk veiledning med mye vekt på case-studier og gruppeøvelser.

Hva er forskjell på Level 3 (HACCP Workshop) og Level 4 (Advanced)?

I HACCP Level 4 skal vi ikke utarbeide et system – vi skal nå vurdere systemet. På dette kurset er det ikke bare ett case, men deltagerne skal vurdere mange ulike case – de skal få kunnskap til å kunne lede denne jobben uavhengig av hvilken organisasjon de kommer inn i. De skal da kunne vurdere GAP, vurdere hvilke grep som må settes inn, planlegge jobben, selge det inn til ledelsen, lede arbeidet, bygge kompetanse, forbedre og utvikle systemet til å tilfredsstille krav og dermed bidra til tryggere mat.

Målgruppe

Kurset passer for HACCP-team ledere og medlemmer, samt ledere som er involvert i utvikling, implementering og vedlikehold av HACCP. Det passer også for alle som skal gjennomføre intern og ekstern opplæring i HACCP, og som trenger å demonstrere sin HACCP-kompetanse. Videre passer kurset for rådgivere, revisorer og myndighetspersonell som jobber med mattrygghet.

Nødvendig forkunnskap

HACCP Level 4 er et videregående kurs og forutsetter både kunnskap og erfaring innen HACCP. Det er derfor et krav at deltagere har jobbet aktivt med HACCP og har fullført HACCP-opplæring på mellomnivå (HACCP Level 3 – workshop eller tilsvarende) i løpet av de siste 10 år, og frisket opp sin kompetanse i løpet av de siste 5 årene. HACCP-kunnskap og -erfaring, må bekreftes ved påmelding.

Målet med kurset

Kurset er bygd opp med bakgrunn i pensum for HACCP Level 4 hos RSPH, som også danner grunnlag for læringsmål.

Overordnet mål med kurset er at deltagere etter endt kurs skal kunne planlegge hvordan utvikle, implementere og forbedre HACCP i en gitt sektor av matindustrien. Dette oppnås gjennom følgende delmål (som også er grunnlag for eksamen).

Deltagerne skal etter endt kurs kunne:

 • Forstå viktighet av et HACCP- basert styringssystem for mattrygghet ved å forstå og forklare:
  • Bakgrunn for HACCP og HACCP-basert tilnærming til mattrygghet
  • Lovgiving og veiledning knyttet til HACCP ​
  • Viktigheten av ledelsen engasjement​ og hva det innebærer
 • Forstå viktigheten av å forberede eller endre HACCP-systemet ved å:
  • Forklare behovet for å ha effektive retningslinjer for mattrygghet
  • Kjenne til forberedende HACCP-aktiviteter / -trinn
  • Hvordan lede og forbedre program for grunnforutsetninger
  • Forstå rollen til HACCP-teamleder og utvikling av HACCP-teamet, fordeling av ansvar og ressurser, viktigheten av effektiv kommunikasjon og identifisering av opplæringsbehov
  • Forklare viktigheten av produktbeskrivelsen, inkludert sluttbruken av produktet
  • Forstå formål og behovet for nøyaktige flytskjema
 • Anvende og utfordre alle elementene i Codex HACCP-prinsippene ved å kunne:
  • Analysere farer og evaluere risiko
  • Kategorisere styringstiltak, fastslå kritiske styringstiltak og kritiske grenser
  • Bestemme prosedyrer for overvåking
  • Fastslå korrigerende handlinger / tiltak
 • Vite hvordan HACCP-baserte prosedyrer implementeres og evalueres, ved å:
  • Forklare krav til dokumentasjon
  • Forklare hvordan HACCP-systemet er validert og verifisert
  • Implementering, drift og vedlikehold av HACCP-systemet

Eksamen

Eksamen gjenspeiler i større grad deltagerens faktiske kunnskapsnivå og gir en god mulighet til å demonstrere egen kompetanse, både internt, men også for personer utenfor egen organisasjon, f.eks revisorer og kunder. Dokumentert eksamen kan også være nyttig hvis man skal søke på ny jobb. Vi fasiliterer derfor obligatorisk eksamen på siste kursdag. Eksamen er utarbeidet av RSPH, er på engelsk og er skriftlig.

Praktisk informasjon 

 • Vilkår og informasjon: Før du melder deg på kurs hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for PÅ- OG AVMELDING
 • Påmeldingsfrist: 4 uker før kursstart, men gitt ledige plasser, tar vi imot påmeldinger inntil 1 uke før kursstart
 • Varighet: 41 timer
  • Dag 1 kl 10-18
  • Dag 2 kl 09-18
  • Dag 3 kl 09-18
  • Dag 4 kl 09-18
  • Dag 5 kl 09-15
 • Kursavgift:
  • Medlemmer av Aquatiq Food Network: 18 630,- (10% av veiledende pris)
  • Ikke medlemmer: 20 700,-

Aquatiq – RSPH godkjent opplæringssenter i HACCP

Aquatiq Consult er et RSPH godkjent opplæringssenter og kursinnhold tilfredsstiller pensumkrav til RSPH Level 4. Hva betyr det for deg?

 • De fleste sertifiserte bedrifter må vurdere og godkjenne sine leverandørers kompetanse.  
 • Vår kompetanse, krav til læringsmiljø og undervisningsmateriell har blitt vurdert og godkjent av RSPH mot krav satt av RSPH. Beviset på det er at vi er listet opp på RSPH sine nettsider (ref, linken over).
 • Alle deltagere får kursbevis fra Aquatiq Consult.
 • Kurset kvalifiserer til HACCP-eksamen Level 4. 

Legg igjen en kommentar

Please rate*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment