Kommende nettkurs:

8. februar

For mer info om våre kurs og tjenester innen mikrobiologi, ta kontakt med:

Therese Faye

Microbiology & Food Safety Specialist, PhD
Aquatiq Consult AS
+47 93 43 17 96
[email protected]

Hva er det som gjør at akkurat Listeria monocytogenes er så utfordrende?

Listeria monocytogenes finnes overalt i naturen og blir relativt ofte funnet i næringsmiddelproduksjoner. Samtidig har bakterien evne til å forårsake alvorlig sykdom hos utsatte konsumenter. Dette fører blant annet til at alle som produserer spiseklare produkter må ta stilling til om Listeria monocytogenes kan vokse i produktene de produserer. Hvis det er en mulighet for at Listeria monocytogenes er til stede i råvare og/eller at bakterien kan vokse i produktet, må lovgitte mikrobiologiske kriterier etterleves. Listeria monocytogenes er faktisk en av relativt få bakterier som styres direkte via regelverket.

Men hva er det som gjør at akkurat Listeria monocytogenes er så utfordrende?

Hensikten med dette kurset er å gi deltagerne bedre kjennskap til Listeria monocytogenes som en sykdomsfremkallende bakterie, årsaker til at den utgjør en stor utfordring i matindustrien og hvordan industrien kan møte disse utfordringene.

Forkunnskap

Det er en fordel om du har grunnleggende kunnskap om Listeria / mikrobiologi for å delta på dette kurset.

Innhold

 • Teori om bakterien Listeria monocytogenes
 • Dybdekunnskap om på hva som gjør denne bakterien så utfordrende for næringsmiddelindustrien
  • Generelle biologiske egenskaper
  • Tilpasningsdyktighet – blant annet til næringsmiddelproduksjon
  • Hva er det som fører til at noen utsatte grupper blir alvorlig syke
 • Gjennomgang av regelverk og hvilke krav som stilles i forhold til tilstedeværelse av bakterien
 • Retningslinjer som beskriver hvordan kravene kan overholdes

Dette gir grunnlaget for hvordan vi i praksis kan styre produksjonsprosessene for å forhindre at Listeria monocytogenes havner i våre produkter.

Mål

Deltagere vil få:

 • En grundig forståelse for egenskapene til Listeria monocytogenes
 • Mer innsikt i hvordan man kan bruke denne kunnskapen til å hindre at Listeria monocytogenes blir en utfordring i egen virksomhet

Målgruppe

Kurset vil være nyttig for:

 • Alle som jobber med/er involvert i produksjonen av næringsmidler hvor Listeria monocytogenes er en relevant utfordring
 • Alle som er ansvarlige for implementering og oppfølging av rutiner (prøvetaking, holdbarhet, renhold), som skal redusere smitte og vekst av Listeria monocytogenes
 • Alle som ønsker kunnskap om en av de aller mest krevende biologiske farene vi må forholde oss til i norsk næringsmiddelindustri

Praktisk informasjon

 • Vilkår og informasjon: Før du melder deg på kurs hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for  PÅ- OG AVMELDING
 • Påmeldingsfrist: 2 dager før kursstart
 • Varighet: kl 09:00-13:00
 • Påmeldingsavgift: 3900,- (2023), pris for 2024 vil justeres i tråd med konsumprisindeksen 
 • Kursbevis sendes elektronisk per registrerte deltager

Andre relevante kurs:

1 kommentar

 1. (5/5)

  Tilbakemelding fra deltagere på kurs i november 22:
  – Spennende, kunnskapsrik. Fantastisk kurs. Tusen takk!
  – Kursleder viste STOR faglig tyngde så jeg skulle ønske jeg allerede visste mer om dette så jeg kunne følge bedre med!
  – Godt gjort å være så levende i kommunikasjonen på Zoom!

Legg igjen en kommentar

Please rate*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment