Kommende kurs: 

21. og 22. september

Ta kontakt for mer informasjon: 

Elise Solberg Løvlund

Leder kurs / Seniorkonsulent
Aquatiq Consult
+47 478 91 676
[email protected]

ISO / FSSC 22000 – Workshop i kapittel 4 organisasjonens kontekst

Mange virksomheter er sertifisert etter en ISO-standard, f.eks ISO 22000/ FSSC 22000 (mattrygghet), ISO 14001 (miljø) og ISO 9001 (kvalitet/ledelse). Alle ISO-standarder bygger på samme rammeverk, og kapitler som omhandler styring av organisatorisk risiko er relativt like. I praksis betyr det at har du oppfylt kravet i èn ISO-standard vil du med relativt små grep kunne oppfylle krav i andre ISO-standarder. Dette er en fordel for virksomheter som er sertifisert etter flere ISO-standarder.

Organisasjonens kontekst

En del av den grunnleggende oppbyggingen i disse standardene går på at virksomheten skal si noe om organisasjonens kontekst (kap. 4). Dette kravet har vært gjeldende en tid i f.eks ISO 9001, men for de i matindustrien som sertifiserer seg etter FSSC 22000 / ISO 22000, er dette et relativt «nytt» begrep som kom inn i siste endring av standarden i 2018.

Mange opplever utfordring når organisasjonens kontekst skal beskrives. Utfordringene går på blant annet «hva forventes det at vi gjør? Hvordan løser vi det? Hvor skal vi begynne? Hvilken nytteverdi har det for oss?»

I dette kurset tar vi tak i nettopp disse problemstillingene. Ved hjelp av teori, eksempler og øvelser, skal vi gi deltagere en økt forståelse for begreper og nytteverdi. Kapittel 4 (Organisasjonens kontekst) henger også sammen med kapittel 6 (Planlegging) og kapittel 9 (Evaluering av prestasjon). Vi vil derfor også komme innom deler av disse kapitlene.

Innhold

 • Forstå prinsippet organisasjonens kontekst (begreper osv)
 • Hvordan jobbe med interessenter
 • Se sammenhengen mellom organisasjonens kontekst (kap. 4), planlegging (kap. 6) og evaluering av prestasjon (kap. 9)
 • Hvordan gjennomføre organisasjonens kontekst på et fornuftig nivå og holde det levende
 • Tips til fasilitering av prosessen; hvor starter vi, hvem involverer vi?
 • Lære av hverandre og få en kickstart på eget arbeid gjennom fasiliterte diskusjoner og praktiske øvelser
 • Få eksempel på verktøy og maler

Mål

 • Få organisasjonens kontekst til å bli en ressurs for organisasjonen din, i stedet for en forpliktelse.
 • Enten om du er sertifisert eller har planer om å sertifisere deg, kan vi kanskje spare deg for litt tid og bistå med ideer til hvordan jobbe med organisasjonens kontekst.
 • Øvelser som gjennomføres i kurset kan brukes videre i arbeidet med organisasjonens kontekst i egen virksomhet.

Målgruppe

 • Ledere, kvalitetsledere, ansvarlig for implementering av FSSC / ISO 22000.
 • Det er også et krav om å identifisere organisasjonens kontekst i andre ISO-standarder. Selv om vi bruker eksempler fra ISO/FSSC 22000, er rammeverket likt og kravene generelle. Kurset passer derfor også for de som har andre ISO-standarder.
 • Ved deltagelse av flere fra samme virksomhet, vil dere kunne jobbe med øvelsene mer spisset mot egen virksomhet, og dermed få enda mer utbytte av kurset.

Praktisk informasjon

 • Før du melder deg på kurs hos oss, oppfordrer vi deg til å gjøre deg kjent med våre regler for PÅ- OG AVMELDING
 • Kurset er delt i 2 moduler
 • Påmeldingsfrist: 4 uker før kursstart, men gitt ledige plasser, tar vi imot påmelding inntil 2 dager før kursstart
 • Modulenes varighet: kl 08:30-12:00
 • Kursavgift: 5500,-
 • For å motta kursbevis, må du delta på begge modulene

 

Se kursoversikt

1 kommentar

 1. (5/5)

  Et godt gjennomført kurs med øvelser som gjorde at man fikk større forståelse.
  Veldig bra med gruppearbeid hvor man kan dele erfaringer. Bra verktøy i miro hvor man kan jobbe sammenhengende i et dokumentet.
  Foredragsholdere formidler temaene på en forståelig måte.

Legg igjen en kommentar

Please rate*

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment